Mācību process no 26.04.

Informējam, ka no š.g. 26.aprīļa 1.-11.klasēm:

  • *tiek pārtraukts klātienes mācību process, 
  • *mācību process tiek  īstenots attālināti pēc esošā stundu saraksta..

Tiešsaistes stundas notiek MS Teams, saziņas platforma e-klase.

Par 12.klasēm informācija nedaudz vēlāk.

 

Ar cieņu- skolas vadības vārdā direktores vietniece Inita Nagņibeda, tel.27821503