Mācību grāmatu nodošanas grafiks

Mācību grāmatu nodošanas grafiks

7.-12.klasēm.

 

Grāmatas jānodod skolas sporta zālē (vecais korpuss)

Ienākšana skolā pa galvenajām durvīm.

Iziešana no skolas – pa pagalma puses durvīm.

DARBA BURTNĪCAS PALIEK PIE SKOLĒNIEM!

Datums Klase Laiks Audzinātājs
24.maijs 12.a 13.00 – 14.00 D.Telnere
12.b 14.00 – 15.00 I.Karūsa
11.a 15.00 – 16.00 A.Vallenčuka
11.b 16.00 – 17.00 S.Ābelniece
25.maijs 9.b 15.00 – 16.00 O.Lavrecka
9.c 16.00 – 17.00 A.Krafts
26.maijs 8.c 15.00 – 16.00 M.Lagzdiņa
9.a 16.00 – 17.00 I.Graudiņa
27.maijs 8.a 15.00 – 16.00 G.Dzene
8.b 16.00 – 17.00 I.Slavīte
1.jūnijs 10.a 10.00 – 11.00 I.Nagņibeda
10.b 11.00 – 12.00 L.Krastiņa
10.c 12.00 – 13.00 D.Jemeļjanovs
7.a 13.00 – 14.00 S.Auzāne
7.b 14.00 – 15.00 S.Ārmane
7.c 15.00 – 16.00 T.Ļisovcova
Grāmatām jābūt sakārtotām – jāsalīmē saplēstās vietas, jāizdzēš ar zīmuli veiktie ieraksti, jāizņem liekie papīri, jānoņem nolietotie vāciņi.

Lūdzu ievērot 2 metru distanci!