Informācija pirmklasnieku vecākiem

Cien.pirmklasnieku vecāki!
1. Lai ievērotu visus epidemioloģiskās drošības noteikumus
un nodrošinātu skolas gaitu uzsākšanu klātienē
1.septembrī, tad pirmklasnieku nometne šogad
nenotiks.
2. 20.augustā no plkst.11.00 līdz plkst. 18.00 SN “Mēmele”
Skolas padome organizē lietoto skolas formu tirdziņu.
3. Informāciju par 1.septembra norisi un citām skolas
aktualitātēm saņemsiet vecāku sapulcē 26.augustā
plkst.18.00. Sīkāka informācija par tās norisi no klašu
audzinātājiem.