1.septembris – Zinību diena

1.septembris – Zinību diena Bauskas Valsts ģimnāzijā

 1. Kopīgs svinīgais pasākums plkst.9.00-plkst.9.40 skolas sporta stadionā:
 • 8.50- 9.00- 2.-8.kl., 10., 11.klases, skolotāji un vecāki pulcējas Bauskas VĢ sporta stadionā norādītajās vietās, ievērojot klašu distanci,
 • 8.50- 9.00- 1., 9.klases un 12.klases kopā ar skolotājām pulcējas ārā pie skolas.
 1. Klases stundas klašu kabinetos plkst.10.00- plkst.10.50.
 2. Fotografēšanās ( pēc izvēles- uz skolas kāpnēm, pļaviņā pie skolas):
Laiks Klase Atb.kl.audzinātāji
8.30 12.A, 12.B A.Vallenčuka, S.Ābelniece
8.40 9.A, 9.B, 9.C G.Dzene, I.Slavīte, A.Cibule
8.50 11.A, 11.B, 11.C I.Nagņibeda, L.Krastiņa, D.Jemeļjanovs
10.00 1.A, 1.B, 1.C, 1.D I.Cepure, A.Feldmane, A.Skaldere, I.Masjule
10.20 2.A, 2.B, 2.C D.Eimusa, S.Šmite, L.Bajāre
10.30 3.A, 3.B, 3.C S.Krilova, L.Vanaga, I.Muraško
10.40 4.A, 4.B, 4.C S.Nākmane, M.Lauriņa- Rimicāne, I.Kāle
10.50 5.A, 5.B, 5.C M.Lazdiņa, A.Veipa, L.Kutra
11.00 6.A, 6.B,6.C A.Barkova, A.Stankeviča, A.Broka
11.10 7.A, 7.B, 7.C S.Anspoka, I.Sarguna, J.Bulīga
11.20 8.A, 8.B, 8.C S.Auzāne, S.Ārmane, T.Ļisovcova
11.30 10.A, 10.B A.Ladusāne, E.Grundmane
11.40 Skolotāji

 

Cilvēku plūsma skolā, ievērojot distancēšanos, roku dezinfekciju, mutes un deguna aizsega lietošanu koplietošanas telpās:

 

Ieeja skolā un izeja no skolas:

 • Pa centrālajām durvīm: klases, 5.-8.klases,
 • Pa sākumskolas korpusa sānu durvīm: -4.klases,
 • Pa vecā korpusa iekšpagalma durvīm: -12.klases.

Uzmanību!

 • Nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.
 • Pirmajā mācību nedēļā -12.klasēm vēl nebūs pieejama garderobe.
 • Lietus gadījumā svinīgais pasākums notiek tikai 1.klasēm un 12.klasēm skolas lielajā zālē(bez vecāku klātbūtnes, jālieto mutes un deguna aizsegi), pārējām klasēm- klases stundas 9.00- 10.00, fotografēšanas laikā iespējamas izmaiņas. Lietus gadījumā fotografēšanās skolas foajē( stingri ievērojot laiku un distancēšanos klasei no klases).