Informācija par skolēnu rudens brīvlaika rutīnas skrīninga stratēģiju augstas saslimstības apstākļos

Brīvlaika nedēļa 18.10 – 24.10


Laboratorijas veic testēšanu rutīnas skrīninga ietvaros pēc esošā grafika, līdz ar to lūdzam primāri izmantot regulāro testēšanās reizi izglītības iestādē. Rutīnas skrīninga testus nodod:
Izglītības iestāžu darbinieki
Izglītojamie, kuri jebkādā veidā iesaistīti interešu izglītības, sporta, ārpusskolas, jebkādās
neformālās izglītības aktivitātēs – testējas obligāti
Izglītojamie un nodarbinātie, kas atrodas Latvijā – maksimāli testējas brīvlaika nedēļā,
izmantojot testēšanās iespējas savā izglītības iestādē pēc esošā grafika
Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas testēties savā izglītības iestādē, var nodot testus
jebkurās BIOR, Centrālās, E.Gulbja un MFD laboratorijas filiālēs visā Latvijas teritorijā,
piesakoties pa telefonu, un norādot, ka tā ir izglītojamā vai izglītībā nodarbinātā testēšana!
Taču ir jārēķinās ar rindām un ierobežotu laboratoriju kapacitāti! E. Gulbja laboratorijā
siekalu testus var nodot bez iepriekšēja pieraksta atbilstoši darba laikam
Testus laboratoriju filiālēs var nodot arī sestdienā 23.oktobrī un svētdienā 24. oktobrī,
iepriekš piesakoties pa telefonu. Jāņem vērā iespējamās rindas un darba laiks
Testus var nodot E. Gulbja laboratorijas robotos, piesakot pa telefonu 67801112.
Kapacitāte ir ierobežota, piekļuvei robotiem laboratorija nosūta PIN kodu
Būtiski! Testēšanās izglītības iestādēs notiek epidemioloģiski drošos apstākļos, samazinot kontaktu laiku, lai nerastos jauni infekcijas riski. Neveicināt personu pulcēšanos!


Pēc brīvlaika nedēļa 25.10 – 31.10


Personas ar simptomiem netiek ielaistas izglītības iestādē!!!
Stingra kontrole pār personām, kas ierodas no ārzemju ceļojuma!
Nevakcinētās/nepārslimojušās personas, kas ierodas no sarkanajām un dzeltenajām valstīm, dodas 10 dienu pašizolācijā – skat. valstu sarakstus: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstusaslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

 Izglītojamie līdz 12 gadiem šajā 10 dienu termiņā nedrīkst apmeklēt bērnu kolektīvus, tātad skolu neapmeklē.
Laboratorijas veic testēšanu pēc esošā grafika.
Asimptomātiskas personas, kas nav vakcinētas/pārslimojušas, un kas nav nodevušas testu brīvlaika nedēļā no 18.10 – 24.10, var piedalīties izglītības procesā tikai tad, ja saņemts negatīvs testa rezultāts. Lai atgrieztos izglītības procesā nodod individuālu testu kādā no norādītājām laboratorijām, piesakoties pa telefonu.Piesakoties var izmantot arī E.Gulbja laboratorijas robotu. Nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida testa rezultāts, un atgriešanās iespējama tikai ar negatīvu testa rezultātu.