Drošs mācību process no 1. novembra

Nosacījumi drošam mācību procesam klātienē Bauskas Valsts ģimnāzijā no 2021.gada 1.novembra:

1)skolu var apmeklēt skolēni ar sadarbspējīgu Covid 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai  Covid 19 negatīvu testu,

2) mācību stundās( izņemot sporta un dziedāšanas procesa laikā mūzikas stundās) un koplietošanas telpās visiem jālieto mutes un degunu aizsegi, jāievēro distancēšanās, jāievēro visi higiēnas nosacījumi ( roku mazgāšana, dezinfekcija), jāizvairās no klašu “burbuļu” pārklāšanās,

3)notiek regulāra telpu vēdināšana,

4) virsdrēbes un pāraujamie apavi jāatstāj garderobē vai garderobes skapīšos,

5) ieeja skolā un izeja no tās:

  • pa galvenajām durvīm- 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, visi skolas darbinieki,
  • pa jaunā korpusa sānu durvīm- 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C klases,
  • izeja no skolas visiem pa skolas galvenajām durvīm.

6) skolu nedrīkst apmeklēt, ja ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes,  ir bijis kontakts ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija,

7) netiek organizētas klātienes tikšanās ar skolēnu vecākiem, citiem skolas apmeklētājiem. Izņēmuma gadījumos( piem., aktuālu problēmu risināšanā, skolai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanā), skolai nepiederoša  persona var ienākt, uzrādot tikai sadarbspējīgu Covid 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un vizītes mērķi. Sarunā piedalās tikai 2 personas, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus,

8)  notiek skolēnu regulāra testēšana pēc SPKC noteikta algoritma- ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.10.00.