Žurnālā ,,Praktiskie Rokdarbi” raksts par mūsu skolas bibliotēkas iniciatīvu

Jaunajā žurnālā ,,Praktiskie Rokdarbi" decembra numurā (2021) ir ievietots raksts par mūsu skolas bibliotēkas iniciatīvu, organizējot skolotāju rokdarbu un vaļasprieku izstādi.

Lepojamies ar čaklajām skolotājām - rokdarbniecēm!