Svarīga informācija – mācības notiks attālināti

Svarīga informācija

* Izvērtējot kopējo epidemioloģisko situāciju skolā un iespēju nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu mācību procesu,  Bauskas Valsts ģimnāzijā no š.g. 27.janvāra līdz 11.februārim (ieskaitot) mācības notiks attālināti.

*Attālinātās mācības notiks pēc stundu saraksta, tiešsaistes stundas notiks  MS Teams, saziņas platforma ar skolotājiem e-klase. Informācija par tiešsaistes stundām e klases dienasgrāmatā vai pie skolas jaunumiem.