Karjeras izglītība attālināti

Karjeras izglītība attālināti.

Karjeras izglītības skolā darbojas, kā karjeras attīstības atbalsts, kas ietver pakalpojumus, pasākumus, kas palīdzētu jebkura vecuma cilvēkiem jebkurā vietā un dzīves laikā izvēlēties izglītību, apmācību, nodarbinātību un veidot savu karjeru.

Pasākumi ietver karjeras informācijas sniegšanu, novērtēšanas un pašnovērtēšanas līdzekļus, padomdošanas intervijas, karjeras izglītības programmas (lai palīdzētu indivīdiem attīstīt pašapziņu, karjeras veidošanas prasmes un apzināties iespējas), pārbaudes programmas (lai pārbaudītu izvēles alternatīvas pirms to izvēles), darba meklēšanas programmas un citus pasākumus.

Nākotnes profesijas izvēlē liels palīgs ir karjeras testi. Profolio ir pieejami vairāk kā 10 karjeras testi, kas palīdz noskaidrot karjeras prasmes, piemērotu karjeru, piemērotu hobiju, darbā svarīgas vērtības un vēl citus ar karjeru saistītus jautājumus.

Karjeras prasmju tests https://profolio.lv/test/14

Izpildot šo testu, jūs iegūsiet labāku priekšstatu par to, ko darīt, lai attīstītu savas karjeras prasmes. Tāpat jūs uzzināsiet, cik attīstītas ir jūsu nākotnes darbam nepieciešamās prasmes.

Piemērotās karjeras tests. Šī testa rezultātā jūs atklāsiet sev piemērotākās profesijas un mēs ieteiksim aktuālākās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs visā Latvijā.

Ko mācīties pēc 9.klases. https://profolio.lv/post/49/ko-darit-pec-9-klases

Izpildot testu jūs iegūsiet sarakstu ar priekšmetiem, kurus mēs iesakām apgūt optimālajā vai augstākajā līmenī. Tāpat uzzināsiet, kādās profesionālās vidusskolās jūs varat apgūt sev piemērotāko profesionālo virzienu mācību programmas.

IT profesijas tests. https://karjerasmateriali.lv/testi-par-karjeras-izveli-personibu-interesem-2/

Šo testu iesakām izpildīt, ja jums patīks strādāt ar datoru, jūs labi saprotat dažāda programmas, bet nezināt, kādu IT profesiju izvēlēties. Tests palīdzēs tev noteikt, kura IT profesija tev ir vispiemērotākā: projektu vadītājs, testētājs, izstrādātājs, atbalsta centra darbinieks, biznesa analītiķis.

Mākslinieciskās personības tests. https://profolio.lv/post/65/makslinieciskais-tips

Atbildot uz dotajiem jautājumiem, jūs noskaidrosiet, kādā līmenī ir jūsu mākslinieciskās tieksmes: zemā, vidējā vai augstā!

Komunikācijas spēju tests. https://dieviete.lv/horoskopi/testi/197583-tests-kadas-ir-tavas-komunikacijas-spejas/

Izpildot šo testu, jūs noskaidrosiet, kādā līmenī ir attīstītas jūsu komunikācijas prasmes un ieteikumus, kā šīs prasmes uzlabot un izmantot karjeras plānošanā.

 

Informāciju sagatavoja: Daina Jarmalaviča