Džimbas 11 soļu drošības programma

  Audzināsim drošus bērnus nedrošā vidē!

Sadarbībā ar Bauskas novada Sociālo dienestu, otrajā mācību pusgadā, pie pirmo klašu skolēniem, ar “Centra Dardedze” izstrādātu īpašu drošības programmu, viesojās speciāli radīts tēls – Džimbas aģents, lai bērniem saprotamā valodā caur interaktīvām metodēm, ar mūzikas, lomu spēļu un filmiņu palīdzību sniegtu padomus par to, kas ir drošas attiecības un kā justies droši attiecībās gan ar lieliem, gan maziem cilvēkiem.

Lai bērni nekļūtu par upuri vai pāridarītāju turpmākajā dzīvē, visu vienpadsmit nodarbību kopējais mērķis un uzdevums tika vērsts uz to, lai veicinātu bērnu adekvātas pašapziņas veidošanos un to, cik svarīga savstarpējās attiecībās ir draudzība un iecietība vienam pret otru, un kāpēc būt draudzīgam ir labi. Kopā ar Džimbu bērni mācījās atpazīt savas un apkārtējo emocijas, sajust, ka ikviens ir īpašs un neatkārtojams, tādēļ cieņpilnas attieksmes vērts. Tika apgūta prasme ieklausīties sava ķermeņa sajūtās un reakcijās, lai bīstamās situācijās bērni sajustu savu “iekšējo signalizāciju”, kad tā “iezvanās” galvā, puncī vai sirsniņā. Nodarbības veicināja attīstīt bērnos spēju noteikt sava ķermeņa robežas, kā atšķirt labos pieskārienus no sliktajiem un pateikt “nē”, ja kāds aizskar un vēlas nodarīt pāri. Tika stiprināta bērnu drošība veidojot sapratni par sliktiem un labiem noslēpumiem, kurus drīkst turēt noslēpumā, bet par kuriem noteikti ir jāizstāsta. Tāpat bērni apguva prasmi atšķirt situācijas, kurās ar personīgo informāciju dalīties nevajadzētu.

Ticībā, ka nodarbībās apgūtais paliks bērniem atmiņā, katrs priecīgs un pelnīti, saņēma Džimbas drošības apliecību! Programmas ietvaros arī bērnu vecāki saņēma informatīvās vēstulītes no Džimbas, ar aicinājumu nodarbībās apgūto nostiprināt sarunās ģimenes lokā.

Prieks, ka kopā mēs varam likt drošāku pamatu bērna turpmākai dzīvei!

Lidija Martinkena, skolas sociālais pedagogs.