Skatuves runas konkurss

Š.g.3.maijā skola notika

skatuves runas konkurss.

Paldies visiem skolēniem par
brīnišķīgajiem priekšnesumiem!

Mārai Rimicānei (2.A), Edgaram Mengotam , Mārtiņam
Kronbergam (2.B), Annikai Višķerei, Lērai Obolēvičai (3.B),
Amēlijai Kanašķei, Esterei Grišulei (4.A), Laurai Ķiburei,
Danielam Jemeļjanovam, Karīnai Kondorei (8.B),
Aleksandrai Aleksai Ziemelei (10.B).

Konkursa laureāti:

1.vieta Laurai Ķiburei (8.B),
2.vieta Amēlijai Kanašķei (4.A),
3.vieta Danielam Jemeļjanovam (8.B).

Skatītāju simpātiju ieguvēji

Māra Rimicāne ( 2.A),
Mārtiņš Kronbergs (2.B),
Daniels Jemeļjanovs (8.B)

Paldies skolotājiem un vecākiem!