Mācību grāmatu nodošanas grafiks

Mācību grāmatu nodošanas grafiks 2021./2022.m.g. MAIJS/JŪNIJS

7.-12.klasēm.

Grāmatas jānodod skolas sporta zālē (vecais korpuss)

 DARBA BURTNĪCAS PALIEK PIE SKOLĒNIEM!

Datums Klase Laiks Audzinātājs Piezīmes
18.maijs 12.a 9.00 – 10.00 A.Vallenčuka 9.un 12.kl.audzēkņi eksāmeniem nepieciešamās grāmatas nenodod, tās atnes uz bibliotēku uzreiz pēc eksāmena nokārtošanas.
12.b 10.00 – 11.00 S.Ābelniece
20.maijs 9.a 9.00 – 10.00 G.Dzene
9.b 10.00 – 11.00 I.Slavīte
9.c 11.00 – 12.00 A.Cibule
26.maijs 7.b 12.20 – 13.20 I.Sarguna
10.a 14.50 – 15.30 I.Karūsa
10.b 15.30 – 16.10 E.Grundmane
27.maijs 11.a 13.20 – 14.00 I.Nagņibeda 11.kl.audzēkņi eksāmeniem nepieciešamās grāmatas nenodod, tās atnes uz bibliotēku uzreiz pēc eksāmena nokārtošanas.
11.c 14.10 – 14.50 D.Jemeļjanovs
30.maijs Papildus laiks 13.00 – 14.50
11.b 14.50 – 15.30 L.Krastiņa
  8.a 10.00 – 11.00 S.Auzāne
1.jūnijs 8.b 11.00 – 12.00 A.Aišpure
  8.c 12.00 – 13.00 T.Ļisovcova
  7.a 13.00 – 14.00 S.Anspoka
  7.c 14.00 – 15.00 J.Bulīga