eTwinning projekts “Rakstu zīmju pētnieki” iegūst kvalitātes sertifikātu

Pētot un plānojot mācību satura paguves procesu, nonācām pie secinājuma, ka varam lietderīgi dažas mācību tēmas apvienot vienā projektā. Caurviju prasmes: pašizziņa un pašvadība, domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, digitālā pratība- to visu iespējams apgūt  caur dažādiem mācību priekšmetiem  zem projekta “Rakstu zīmju pētnieki”. Projekta mērķī ierakstīts: Šajā projektā skolēni savas iegūtās zināšanas par rakstu zīmēm un māla trauku veidošanu, patstāvīgi realizēs radošajos darbos. Darba gaitā tiks izveidoti māla trauki – izrotāti ar raksturīgākajām novada rakstu zīmēm. ( Zemgale, Latgale, Kurzeme, Vidzeme) Tiks izveidota praktiska un virtuāla māla trauku izstāde ar audio gidu: vairākās valodās! ( stāsts par rakstu zīmēm). Darba process un rezultāts atspoguļos skolēnu apgūtās zināšanas un prasmes vairākos mācību priekšmetos( vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības), kas paredzēts pēc tematiskā plānojuma Skola2030. Projekta aktivitātes veicinās sadarbības prasmes, kā arī prasmes prezentēt, komunicēt, atrast nepieciešamo informāciju.

Sākumā projekta partneri tika meklēti Baltijas valstīs caur eTwinning platformu. Tomēr projekta stratēģijas tika mainītas un projekta partneri tika uzrunāti caur Facebook eTwinning skolotāji lapas- Latvijas kultūrvēsturisko novadu ietvaros. Atsaucās deviņu skolu skolotāji. Nevienam netika atteikts.  Tā sākās mūsu Bauskas Valsts ģimnāzijas  sadarbība starp  Iecavas vidusskolu, Baložu vidusskolu, Zemītes sākumskolu, Jaunmārupes pamatskolu, Limbažu Valsts ģimnāziju, Amatas pamatskolu, Verēmu pamatskolu, Riebiņu vidusskolu.

Visu sadarbību sākām ar sazināšanos caur Facebook un tad jau caur savu WhatsApp grupu. Pirmajā Zoom sapulcē iepazināmies viena ar otru un tad jau plānojām darāmos darbus un uzdevumus,  sadalījām pienākumus. Projektā piedalās 106 skolēni un 11 skolotāji, pārstāvot visus Latvijas kultūrvēsturiskos novadus. Protas, ir iesaistīti arī vecāki. Tāda paliela sadarbība Latvijas mērogā.

Lai gan sadarbojamies Latvijas mērogā, mūsu mērķis ir dot iespēju daudz plašākam cilvēku lokam iepazīt mūsu ornamentus un rakstu zīmes. Tāpēc viens no mērķiem ir virtuālā izstāde vairākās valodās. Un te arī ir savs stāsts. Lai tiktu pie ornamentu apraksta tulkojumiem, mēs iesaistījām daudz plašāku cilvēku loku: māsas, brāļus, skolēnu vecākus, kolēģus. Mums palīdzēja skolotājas: Marina Lazdiņa ar savu māsu ( igauņu valoda) , Agnese Broka ( angļu valoda), Jeļena Bulīga ( krievu valoda), Daina Ārmane ar meitu kokles pavadījums un arī skolas direktore Linuta Ģerģe, iztulkojot  ornamentu aprakstus lietuviešu valodā.

Lai sāktu izpēti, par pamatu ņēmām mūsu skolas bibliotēkā pieejamo Dainas Kraukles materiālu “Iepazīsti latviešu ornamentus!” Izdevniecība Jumava.Tajā sagatavotas latviešu ornamentu kartītes. Šīs kartītes izlozējām starp visām skolām un katrai skolai bija sīkāk jāizpēta un jāsagatavo materiāls , ko prezentēt pārējiem. Par šiem ornamentiem arī veidojām aprakstus dažādās valodās, kas tiks pievienots virtuālajai izstādei.

Paralēli pētījām sava novada raksturīgākās rakstu zīmes. Laiks bija tāds,ka daudz kas bija vēl jāveic attālināti,jo bija ierobežojumi. Mums ļoti paveicās, ka tajā laikā Bauskas Centrālā bibilotēka bija izvietojusi āra lielformāta izstādi “Cimdi Zemgalē”. Cimdi no Bauskas muzeja krātuves. To skolēni varēja izpētīt arī kopāarsavāmģimenēm. Pētījām rakstu zīmes cimdos,brunčos, mājās uz dažādiem sadzīves priekšmetiem,dabā,māju noformējumos.  Skolēni secināja, ka Zemgalē viena no izplatītākajām rakstu zīmēm ir saules zīme.  Tās viņi saskatīja gan cimdiņos, brunčos, lakatiņos, arī māju noformējumos… Tāpēc turpmāk radošajos darbos daudz apspēlējām tieši šo zīmi.

Izpētot mālu un tā īpašības, veidošjām māla trauciņus, kurus rotājām pārsvarā ar saules zīmītēm.  Skolēni izpētīja un darbojās ar dažādiem materiāliem: plastilīnu, plastiku un mālu. Ar plastilīnu noklāja pamatu un un uz tā trenējās vilkt dažādas zīmes. No plastikas veidoja mazus trauciņus un medaļas uz kurām veica dabas velšu nospiedumus. Savukārt no māla veidoja trauciņus, kurus pēc tam vedām uz Vinkalna cepli Iecavā.  Gatavos trauciņus izstādījām skolā , izveidojot skaistu – pavasarīgu izstādi.

Savukārt mūsu viens no gala produktiem -virtuālā izstāde jau ir skatāma , atverot pievienoto saiti. Tas ir visu skolu kopdarbs.

Pētījām arī Bauskas novada vizuālo identitāti. Tās rašanos un nozīmi. Iepazināmies ar Bauskas mājas lapu un tur atrodamo  informāciju, kā arī skolniece Melisa Mincenberga bija tik drosmīga un veica telefonisku interviju ar Bauskas noavada domes sabiedrisko attiecību speciālistu Artūru Dulbi, ,kurš laipni un saprotami atbildēja uz jautājumiem.

Projekta laikā skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes tehnoloģiju jēgpilnā lietošanā. Mācību darba procesā izmantoja www.padlet.com , www.answergarden.com plataformas,  bildēja, filmēja, veidoja avatara bildītes savam eTwinning profilam. Piedalījās Zoom tikšanās reizēs ar visiem dalībniekiem. Daudzas aktivitātes ir publiskotas Facebook vietnē ar tēmturi #rakstuzimjupetnieki .

Skolotāji un skolēni ikdienā darbojās un visas aktivitātes atspoguļoja  eTwinning projekta  platformā. Tur plānojām ik nedēļas aktivitātēs, kā arī ievietojām radošo darbu bildes, diplomus… Skolēniem bija interesanti caur šo platformu sazināties ar citu skolu skolēniem. Šī ir droša vide, kurā tiek pārbaudīti visi skolotāji un skolēni un tikai tad tiek dota atļauja reģistrēties. Viss notiek ar vecāku atļaujām. Tas ir primāri.Projekta laikā drošības jautājumi tiek ievēroti arī veicot publikācijas. Katrs vecāks ir parakstījis speciālu atļauju tieši šim projektam.

Visas projekta aktivitātes plānojām, lai līdz Lieldienām viss būtu paveikt. Lai ar izveidotajiem māla trauciņiem varētu izrotāt savus Lieldienu svētku galdus. Skolēni ļoti lepojas ar paveikto un ar prieku vecākiem atrāda  savus darbiņus.

Projektā darbojās divas klases no mūsu skolas 2.a klase skolotājas Daigas Eimusas vadībā un 2.c klase skolotājas Līgas Bajāres vadībā.

Projekta laikā ne tikai skolēni pilnveidoja dažādas prasmes un iemaņas, bet arī skolotāji. Sadarbības prasmes ir visnotaļ liels izaicinājums arī pieaugušajiem. Un projekti ir viens no veidiem, kā tās attīstīt. JO nākas daudz kur rast kompromisu, sarunāt, organizēt, pielāgoties, uzklausīt…. Arvien vairāk arī vecāki nāk pretī un izrāda savu vēlmi un prasmi sadarboties. Tas, protams, priecē. Tad var paveikt vēl vairāk!

Katrā ziņā šis projekts ir atvēris mums rakstu zīmju pasauli, kurā mēs esam ielūkojušies tikai caur atslēgas caurumiņu…. JO tur ir ko pētīt! Šo kultūras mantojumu jāpēta un jātur godā visa mūža garumā. Mazie skolēni nav gatavi apstāties un plāno apmeklēt Bauskas muzeju un daudz vairāk uzzināt par Zemgales rakstu zīmēm Aivas Linkevičas vadībā.

Saite virtuālajai izstādei “Rakstu zīmju pētnieki”: https://www.emaze.com/@ALRLLCWFL/rakstu-zmju-ptnieki?r=@RKWAKP

 

                  Sk.Līga Bajāre