Nometne “Taurenītis”

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

Slēdzam līgumus ar nometnes dalībnieku vecākiem 10. un 11.augustā no plkst. 10.00-16.00 Sporta namā Mēmele.

Ierodoties pirmajā dienā uz nometni jābūt ārsta zīmei ar atļauju piedalīties nometnē.

Bauskas Valsts ģimnāzijas

Nometne “Taurenītis”

 Bauskas Valsts ģimnāzija, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

      no 15.08.2022.-19.08.2022.

 

 

1.Mērķis Skolas topošajiem pirmklasniekiem vasaras brīvlaikā pilnvērtīgi un radoši atpūsties un uzkrāt pozitīvās emocijas, iegūt jaunus draugus, attīstīt dziedāšanas, dejošanas, vizuālās mākslas un sporta prasmes. Attīstīt bērnu spējas darboties kolektīvā, saglabājot un pilnveidojot savu individualitāti.
2. Organizatori un vadība Nometni organizē: Bauskas Valsts ģimnāzija

Nometnes vadītājs: Līga Rimševica  +371 27731960,

3.Vieta un laiks No 2022.gada 15.augusta līdz 19. augustam, Bauskas Valsts ģimnāzija, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
4. Nometnes dalībnieki Nometnē piedalās topošie Bauskas Valsts ģimnāzijas pirmklasnieki.

 

5.Nometnes dienas kārtība. 8.00-8.20         Ierašanās skolā. Rīta aplis( katram savā klasē)

8.20-9.00         NODARBĪBAS

9.00-9.15         Starpbrīdis

9.15-09.55       NODARBĪBAS

09.55-10.10     Starpbrīdis

10.10-10.50     NODARBĪBAS

10.50-11.05     Starpbrīdis

11.05-11.45     NODARBĪBAS

11.44-12.00     Pusdienas aplis (katram savā klasē)Došanās mājās

6.Informācija Visa veida informāciju par nometnes organizēšanu un tās norises gaitu var saņemt BVĢ vai zvanot pa tālruni  Līgai Rimševicai  +371 27731960.

 

 

Sagatavoja L.Rimševica