10.klases diskutē par latvietības jēdzienu

Bauskas Valsts ģimnāzijā 1. novembrī pirmo mācību stundu desmitajām klasēm latviešu valodā un vēsturē vadīja bijusī baušķeniece, doktorante latviešu valodā un kultūrā Lingita Lina Bopulu.

Desmito klašu skolēni kopā ar vieslektori iepazina latviešu valodas nozīmi latviešu kultūrā, diskutēja par latvietības jēdzienu, kā arī iepazina katra cilvēka identitātes nozīmi. Vienas stundas laikā tika apvienotas kā latviešu valodas, tā vēstures stundas, jo 10. klasē aktuāls temats ir latviešu valodas daudzveidība un sociālās attiecības un identitāte.

Pateicamies Lingitai Linai Bopulu un skolēniem par dalību!