Atskats Ziemassvētku koncertā

 

22.decembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā notika Ziemassvētku pasākumi, kuros uzstājās interešu izglītības grupas un skolas vadība apbalvoja audzēkņu par augstiem mācību sasniegumiem, kā arī viesojās Ziemassvētku vecītis, kas kopā ar skolas direktori dāvāja katram klases kolektīvam saldumu paciņas.

Koncerta fotogaleriju vari apskatīt ŠEIT

Šajā svētku reizē pie 10.-12.klašu audzēkņiem bija atnācis Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, kas apsveica skolas saimi svētkos un vēlēja jauniešiem tiekties pretim izvirzītajiem mērķiem.  

Ziemassvētku pasākumā Bauskas novada vadītājs  pasniedza augstākos rakstiskos Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus “Bauskas novada pašvaldības Goda raksts” 3 pedagoģēm:

 

Sarmītei Ābelniecei – par ilggadēju teicamu pedagoģisko darbību, nozīmīgu ieguldījumu vēstures mantojuma popularizēšanā un aktīvu dalību starptautiskos projektos

Lāsmai Krastiņai –  par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, pilnveidojot metodisko darbu un veicinot jauno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mudītei Savickai – par ilggadēju prasmīgu pedagoģisko darbību, motivējot skolēnus augstiem sasniegumiem