Skolēni apgūst publisko runu

2023.gada 25.janvārī 5 mūsu skolas skolēni devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai tiktos ar kluba “Māja” biedriem un, pats galvenais, ar Madaru Melni-Tomsoni. Madara Melne-Tomsone ir aktrise, plašāk sabiedrībai pazīstama kā Luīzes lomas atveidotāja seriālā “Ugunsgrēks”. Madara ir arī runas pedagoģe un mūsu skolas audzēkņiem pasniedza publiskās runas apmācības “Kā nenobīties un runāt pārliecinoši”. 3 stundu ilgās apmācībās jaunieši izzināja skaņas veidošanos, izpildīja pareizus elpošanas vingrinājumus (tas, starp citu, ir caur diafragmu), mācījās mest skaņu, uz riņķi izrunāja vārdu savienojumu “šaursliežu dzelzceļš”, atkārtoja mutes un mēles vingrinājumus un vēl, un vēl.

Klubs “Māja” bija parūpējies par siltām pusdienām, patīkamu atmosfēru un patiešām izcilu savas jomas lietpratēju – Madaru Melni-Tomsoni.

Sakām lielu paldies par sniegto iespēju papildināt savu zināšanu pūru un uzstāšanās mākslu visai turpmākajai dzīvei!

Keita Kondore, 11.a