Paldies par atbalstu Informātikas olimpiādes organizēšanā


Bauskas Valsts ģimnāzijā no 1. līdz 3. martam notika Latvijas 36. informātikas un programmēšanas olimpiāde. Šī olimpiāde katru gadu notiek citā vietā, un šogad ir izvēlēta Bauska. Bija ieradušies ap 80 skolēnu no 8. – 12. klasēm, kas guvuši labus rezultātus novadu olimpiādēs.

 

Liels paldies visiem labajiem un atsaucīgajiem cilvēkiem par sadarbību ar Bauskas Valsts ģimnāziju, atbalstot skolas organizētās aktivitātes, Latvijas 36.informātikas(programmēšanas) olimpiādes skolēniem un skolotājiem!

  Paldies biedrības “Laiks jauniešiem” vadītājam Gintam Jankovskim par erudīcijas konkursa “Zini vai mini” organizēšanu olimpiādes dalībniekiem un pārsteiguma balvām 1.vietas ieguvējiem!

Paldies Rundāles pils direktorei L.Lūsei un atsaucīgajiem darbniekiem par iespēju bezmaksas ekskursijā olimpiādes dalībnieku pedagogiem iepazīt  Rundāles pils vēsturi un ekspozīcijas!

   Paldies SIA “Rundāles dzirnavas” saimniekiem  par atsaucību un viesmīlību un gidam Aivaram Studentam par aizraujošo ekskursiju muzejā.

 

Paldies Kristapam Zēbergam – Mežotnes pilskalna apsaimniekotājam– par  kultūrtelpas “Mežotnes baznīca” iepazīšanu!

Paldies Bauskas pils muzeja direktoram M.Skanim par atsaucību un iespēju nodrošināt bezmaksas ekskursiju pedagogiem un muzejpedagoģei I.Ozolai par iedvesmojošo un aizrautīgo  Bauskas pils vēstures stāstu un viesu iesaisti aizrautīgajās renesanses laika spēlēs!

Paldies vēsturniekam Raitim Ābelniekam par atsaucību un Bauskas pilsētas vēstures stāstu, izstaigājot Bauskas vecpilsētu kopā ar informātikas skolotājiem! 

 

Paldies Bauskas TIC vadītājai I.Turkupolei- Zilpurei par atsaucību, nama pārzinim A.Kubliņam par viesmīlību, TIC darbiniekiem par ekspozīcijas “Sver un mēri Bauskā”  iepazīšanu!

Paldies Bauskas novada pašvaldībai par atbalstu transporta nodrošināšanā un šoferītim Ivanam.

Foto: Marta Pujāte

Šeit var aplūkot Martas Pujātes iemūžinātos fotomirkļus.