Panākumi skatuves runas konkursā

Š.g. 21.martā Bauskas BJC notika Bauskas novada skolēnu skatuves runas konkurss

Sveicam konkursa laureātus:

Renāru Kursišu 2.b klase (sk.A.Feldmane)- 2.pakāpe,

Laumu Ļevčenko 2.c klase (sk.A.Skaldere)- 2.pakāpe,

Lēru Obolēviču 4.b klase ( sk.M.Zunda- Kaņepe)- 2.pakāpe,

Dārtu Garo 1.c klase (sk.I.Muraško)- 1.pakāpe, izvirzīta uz nākamo kārtu

Leldi Rādenu 10.c klase (sk.I.Nagņibeda)- 1.pakāpe, izvirzīta uz nākamo kārtu

Loti Skuju 6.a klase (sk. S.Anspoka)- augstākā pakāpe, izvirzīta uz nākamo kārtu

Vendiju Volosovsku 10.c klase (sk.I.Nagņibeda)- augstākā pakāpe, izvirzīta uz nākamo kārtu

Keitu Kondori 11.a klase (sk. I.Karūsa)- augstākā pakāpe, izvirzīta uz nākamo kārtu.

Paldies dalībniekiem, skolotājiem! Veiksmi nākamajā konkursa kārtā!