Mācību process streika laikā

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība informē, ka sakarā ar LIZDA pieteikto pedagogu streiku š.g. 24.-26.aprīlī mācību process skolā netiks nodrošināts 1.B, 2.A un 3.B klasei.

Pārējām klasēm notiks mācību process- par stundu izmaiņām būs informācija e-klasē.

Streika atcelšanas gadījumā mācību process notiks visām klasēm atbilstoši stundu sarakstam.