Skolotāji gūst pieredzi Zviedrijā

 

Nordplus Junior pedagogu mobilitātes vizīte Martina Koha Hedemoras ģimnāzijā Zviedrijā.

No 1. līdz 7. maijam norisinājās viena no projekta “Smart use of technologies for a sustainable future” paredzētajām mobilitātes vizītēm, kur seši Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji – Lāsma Krastiņa, Sanita Anspoka, Ineta Kāle, Jeļena Bulīga, Dmitrijs Jemeļjanovs un Gints Kaspars – viesojās Martina Koha Hedemoras ģimnāzijā Zviedrijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizītes mērķis bija veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu un labās prakses pārnesi STEM jomas priekšmetu mācību metodoloģijā. Vizītes laikā pedagogi gan vēroja un apsprieda mācību stundas, gan dalījās pieredzē par praktisko darbu metodiku.  Pedagogi savstarpējā pieredzes apmaiņā apguva jaunas metodes tehnoloģisko rīku izmantošanai projekta, pētnieciskajos un laboratorijas darbos. Projekta laikā tika gūts apstiprinājums tam, ka skolās mācību procesā zināšanu apguvei ir jāiet kopsolī ar to praktisko pielietojumu. Pārdomāta tehnoloģiju lietošana mācību procesā ne tikai veicina skolēni izpratni, bet arī veicina skolēnu ilgtspējīgas domāšanas attīstību.

 

 

2023.gada septembrī plānota otra projekta mobilitātes vizīte, kur skolotāji no Martina Koha Hedemoras ģimnāzijas viesosies Bauskas Valsts ģimnāzijā.

 

Paldies pedagogiem, kas iesaistījās projekta vizītes organizācijā un realizācijā.

Projekta koordinatore Lāsma Krastiņa