Turpinās Nordplus Junior projekta realizācija

Turpinot Nordplus Junior projekta “Smart use of technologies for a sustainable future” realizāciju  no 17. līdz 22. septembrim Bauskas Valsts ģimnāzijā viesojās pieci Martina Koha Hedemoras ģimnāzijas STEM jomas pedagogi. Projekta mērķis bija turpināt pedagogu sadarbību STEM jomā, paaugstinot pedagogu digitālo kompetenci un veicinot digitālās paaudzes skolēnu motivāciju iesaistīties mācību procesā un izvēlēties padziļināti apgūt STEM jomas priekšmetus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizītē pedagogi dalījās pieredzē par digitālo rīku pielietošanu mācību procesā  skolēniem īstenojot projekta darbus, praktiskos un laboratorijas darbus. Pedagogu pieredzes apmaiņa tika organizēta caur mācību stundu vērošanu, piedalīšanos meistarklasēs un organizējot mācību braucienus par iespējām skolēniem izstrādāt projekta darbus ārpus skolas – vietējās kopienas uzņēmumos un Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā.

Projekta koordinatore Lāsma Krastiņa