Lāčplēša diena

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas 12.klašu specializētā kursa “Publiskā uzstāšanās” jaunieši uzrunā savus skolasbiedrus Lāčplēša dienā:
“Mēs godinām drosmīgos kareivjus, kas, stājoties pretim lielākam spēkam, ziedoja savas dzīvības mūsu brīvai Latvijai.” /Ernests/ 🇱🇻
“Mums tagad ir iespēja dārgi izcīnīto valsts brīvību sargāt.” /Aleksa/ 🇱🇻
“Šodien turam galvas augstu, lepojamies ar mūsu valsti un varoņiem. Lāčplēša dienā ne tikai atceramies pagātni, bet arī gūstam spēku un iedrošinājumu nākotnei.” / Keita/🇱🇻

🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻