5 svētku rīti Latvijai

 

Bauskas Valsts ģimnāzijā “5 rīti Latvijai” iesākas ar Skolas soma koncertlekciju “Mēs esam Latvija” 1.-3.klasei, to vada un dziesmas kopā ar bērniem dzied mūziķi Kārlis Mangulsons un Mārtiņš Jātnieks Borkovskis. Skolēnus svētkos sveic arī skolas direktore L.Ģerģe.

 

Otrajā svētku rītā “Latvijai 105” 1.-12.klašu pārstāvji veido Latvijas karti, kurā ieraksta savas atziņas par valodu, varonību, vērtībām, valsti un vēsturi. 🇱🇻

 

🇱🇻 Trešajā svētku rītā 4.-6.klašu skolēni mūsu Latvijai 105.dzimšanas dienā skaita dzejoļus, runā stāstus, dzied dziesmas un spēlē mūzikas instrumentus. 🎤🎸

 

🇱🇻 Ceturtais svētku rīts “Latvijai 105” 7.-9.klašu grupā: jaunieši citē A.Čaka poēmu “Mūžības skartie”, J.Jaunsudrabiņa tēlojumu “Piemini Latviju!”, dzied latviešu tautasdziesmu “Div’dūjiņas gaisā skrēja”, “Mana dziesma”, četrrocīgi spēlē klavieres, skaita dzeju, savij latviešu dziesmas popielas priekšnesuma kamolā. 🇱🇻

 

Piektais svētku rīts “Latvijai 105” 10.-12.klašu grupā. Pasākumā piedalās arī nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, Viestura ordeņa komandieris, Bauskas novada augstākā apbalvojuma “Goda zīme “Zelta ozols”” īpašnieks Jānis Zemtautis. Viņa vēlējums jauniešiem un skaitītās dzejas rindas skanēja kā spēcīgs aicinājums mīlēt, godāt un cienīt savu valsti, novērtēt brīvību, latviešu valodu. 🇱🇻
Muzikālie sveicieni izskanēja klavieru un flautas spēlē, dziesmās, lepnums un mīlestība caurvija dzejas lasījumus, prieks un gaišums staroja tautas deju dejotāju soļos un acu skatienos.
Skolas biedrus iedvesmoja Vendijas (11.C kl.) uzstāšanās ar savu, kā nākamās Latvijas prezidentes, uzrunu svētkos. 🇱🇻