Ziemeļvalstu vēstnieku vizīte

28.septembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā viesojās Ziemeļvalstu vēstnieki un vēstniecības darbinieki. Viņi tikās ar 11.un 12.klašu jauniešiem un skolas vadību, apskatīja skolu. Norvēģijas vēstniece Latvijā Īne Morenga ar skolēniem runāja par pusaudžu motivācijas programmu MOT. Vēstnieki uzslavēja mūsu jauniešus par lieliskām angļu valodas prasmēm, komunikablitāti un zināšanām.

Pieejami materiāli par drošību

Zemgales plānošanas reģions projekta LLI-506 ”Safe school” ietvaros ir izstrādājis  dažādus materiālus, kurus iespējams izmantot mācību procesā (pamatā pamatskolā).  Visi izstrādātie materiāli ir bezmaksas un brīvi pieejami izmantošanai.   Video klipi –  ” Drošs ceļš uz skolu” , ”Drošība internetā” un ”Vienaudžu emocionālā un fiziska vardarbība”.  Pieejami: https://www.zemgale.lv/lv/publikacijas-un-informativie-materiali/video-par-drosu-celu-uz-skolu-drosibu-interneta-un-vienaudzu-vardarbibu   Buklets ”Jūties droši uz ceļa un skolā” Read more about Pieejami materiāli par drošību[…]

Turpinās Nordplus Junior projekta realizācija

Turpinot Nordplus Junior projekta “Smart use of technologies for a sustainable future” realizāciju  no 17. līdz 22. septembrim Bauskas Valsts ģimnāzijā viesojās pieci Martina Koha Hedemoras ģimnāzijas STEM jomas pedagogi. Projekta mērķis bija turpināt pedagogu sadarbību STEM jomā, paaugstinot pedagogu digitālo kompetenci un veicinot digitālās paaudzes skolēnu motivāciju iesaistīties mācību procesā un izvēlēties padziļināti apgūt Read more about Turpinās Nordplus Junior projekta realizācija[…]

Atskats uz Dzejas dienām un Grāmatu svētkiem

14.septembrī Dzejas dienas 1.-3.klašu skolēniem ieskandināja 3.b klases teātra kopa ” Ancīši”(vadītāja A.Feldmane), parādot M.Laukmanes dzejas uzvedumu.     15.septembrī Bauskas Centrālās bibliotēkas organizēto Grāmatu svētku viesus uzņēmām arī Bauskas Valsts ģimnāzijā. Ar rakstnieku Tomu Deimondu Barvidi (attēlā vidū) tikās 10.b un 11.b klase, sarunas vadīja K.Kondore un M.Mengote (12.A). Pie 11.C, 12.A, 12.B, 9.A Read more about Atskats uz Dzejas dienām un Grāmatu svētkiem[…]

Zinību dienas norise

1.septembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā: Zinību dienas svinīgais pasākums no plkst.9.00 līdz plkst.9.40 skolas sporta stadionā, pulcēšanās stadionā no plkst.8.45. Klašu stundas no plkst.10.00 līdz plkst. 11.00 klašu kabinetos.  Lietus gadījumā svinīgais pasākums notiks tikai  1.klasēm kopā ar vecākiem, 9. un 12.klasēm  SN Mēmele, pārējām klasēm klases stundas. Fotografēšanās notiks pēc noteikta grafika:

Pedagogi tiekas ikgadējā konferencē

21.augustā Bauskas Valsts ģimnāzijā pulcējās Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogi, lai piedalītos gadskārtējā Izglītības darbinieku konferencē. Bauskas Valsts ģimnāzijas Reģionālais Metodiskais centrs  piedāvāja vērtīgas lekcijas un meistarklases, kuras vadīja gan pieredzējuši lektori, gan Bauskas novada pedagogi. Ar savu pieredzi un zināšanām dalījās arī mūsu skolotāji – Sarmīte Ābelniece, Agnese Broka, Inese Karūsa, Ineta Kāle, Lāsma Read more about Pedagogi tiekas ikgadējā konferencē[…]

Info par skolas formām

Cien. BVĢ skolēni, skolēnu vecāki! 2023.gada 10.maijā notika Skolas padomes klātienes sanāksme, kurā, atsaucoties uz 16.02.2023. Skolas padomes sēdē aktualizēto jautājumu par skolas formām (protokols Nr.1 , 8.punkts), balstoties uz Skolas padomes vecāku priekšlikumiem un aptaujas par  skolas formu maiņu rezultātiem,  tika pieņemts lēmums: 1.Lai pilnveidotu  skolas identitāti, piederības sajūtu savai skolai, veicinātu lietišķa apģērba Read more about Info par skolas formām[…]