25. maijs, 2017

Interešu izglītība

Tautas deju kopa "Odziņa"

vadītāja Tamāra Maskalāne

Skolā ir:

1.-2.klašu deju kolektīvs,

3.-4.klašu deju kolektīvs,

5.klašu deju kolektīvs,

6.klašu deju kolektīvs,

7.-8.klašu deju kolektīvs,

10.-12.klašu deju kolektīvs.

 

 

 

Tautas deju kopa "Taurenītis",

vadītāja Aiva Skaldere

 

 

 

 

 

 

Politikas pulciņš "Jaunie eiropieši",

vadītāja Sarmīte Ābelniece

 

 

 

 

Debates 

 

 

 

 

 

Teātra kopa "Ancīši",

vadītāja Anita Feldmane

 

 

 

 

SMU

(skolēnu mācību uzņēmums)

vadītāja Oksana Lavrecka

 

 

 

 

 

 

Folkloras kopa 1.-6. kl.

vadītāja Daina Ārmane