25. maijs, 2017

Interešu izglītība

Tautas deju kopa "Odziņa"

vadītāja Tamāra Ļisovcova

Skolā ir:

1.-2.klašu deju kolektīvs,

3.-4.klašu deju kolektīvs,

5.klašu deju kolektīvs,

6.klašu deju kolektīvs,

7.-8.klašu deju kolektīvs,

10.-12.klašu deju kolektīvs.

 

 

 

 

Debates 

vadītāja Daiga Telnere

 

 

 

 

 

 

Politikas pulciņš "Jaunie eiropieši",

vadītāja Sarmīte Ābelniece