28. septembris, 2018

Izglītības iestādes padome 2021./2022.m.g.

Skolas administrācijas un pedagogu pārstāvji

Daiga Eimusa

Pedagogs

Daiga Telnere

Pedagogs

Linuta Ģerģe

Direktore

Mudīte Savicka

Direktores vietniece

Inita Nagņibeda

Direktores vietniece

Lāsma Krastiņa

Direktores vietniece

Skolēnu pārstāvji

Sandija Spundiņa

11.A klase

Patrīcija Rācenāja

12.A klase

Enija Mišela Dzene

12.A klase

Klašu vecāku pārstāvji

N.p.k.

Klašu vecāku pārstāvji

Klase

1.       

Agnese Rigaste

1.a/5.c

2.       

Anita Cīrule

1.b

3.       

Dina Baltgalve

1.c

4.       

Laura Švāgere

1.d

5.       

Ieva Kirkila

2.a

6.       

Ilona Kronberga

2.b

7.       

Liene Turka

2.c

8.       

Anda Rone

3.a

9.       

Dmitrijs Ščegoļevs

3.b

10.   

Jānis Kārkliņš

3.c

11.   

Agnese Broka

4.a

12.   

Anete Laugale

4.b

13.   

Dace Krastiņa

4.c

14.   

Elīna Stīrija

5.a

15.   

Dārta Ūbele

5.b

16.   

Daira Jasūne

6.a

17.   

Zanda Kurika

6.b

18.   

Sanita Slaktere

6.b / 11.a

19.   

Ilze Munda

6.c / 8.b

20.   

Anda Rimeicāne

7.a

21.   

Jeļena Auguste

7.b

22.   

Sigita Platā

7.c

23.   

Līga Kondore

8.b /10.a

24.   

Arnis Bērziņš

8.b

25.   

Guna Geriņa

8.c

26.   

Inga Dorči

9.a / 6.c

27.   

Līga Rimševica

9.b

28.   

Māris Leitnants

9.c

29.   

Anita Kuķalka

10.b

30.   

Lana Deņisova

10.a

31.   

Dace Karļuka

11.a

32.   

Santa Ibragimova

11.b

33.   

Liene Bundzinska

11.c

34.   

Mārcis Rācenājs

11.c/12.a

35.   

Sigita Platā

12.a / 7.c

36.   

Jolanta Lauva

12.b