28. septembris, 2018

Izglītības iestādes padome 2022./2023.m.g.

Skolas administrācijas un pedagogu pārstāvji

Daiga Eimusa

Pedagogs

Agita Barkova

Pedagogs

Linuta Ģerģe

Direktore

Mudīte Savicka

Direktores vietniece

Inita Nagņibeda

Direktores vietniece

Lāsma Krastiņa

Direktores vietniece

Skolēnu pārstāvji

Sandija Spundiņa

12.A klase

Artis Brazauckis

12.C klase

   

Klašu vecāku pārstāvji

N.p.k.

Klašu vecāku pārstāvji

Klase

1.       

Katrīna Jaungaile

1.a

2.       

Linda Ivļeva

1.b

3.       

Dace Platonova

1.c

4.       

Undīne Liepiņa

1.d

5.       

Agnese Rigaste

2.a

6.       

Anita Cīrule

2.b

7.       

Dina Baltgalve

2.c

8.       

Laura Švāgere

2.d

9.       

Ieva Kirkila

3.a

10.   

Zanda Kurika

3.a

11.   

Ilona Kronberga

3.b

12.   

Līga Turka

3.c

13.   

Anda Rone

4.a

14.   

Dmitrijs Ščegoļevs

4.b

15.   

Jānis Kārkliņš

4.c

16.   

Agnese Broka

5.a

17.   

Anete Laugale - Skolas padomes vadītāja

5.b

18.   

Dace Krastiņa

5.c

19.   

Sanita Davidone

6.a

20.   

Dārta Ūbele

6.b

21.   

Agnese Rigaste

6.c

22.   

Zanda Kurika

7.a

23.   

Sanita Slaktere - Skolas padomes vadītājas vietniece

7.b

24.   

Ilze Munda

7.c

25.   

Jeļena Auguste

8.a

26.   

Antra Bagone

8.b

27.   

Sigita Platā

8.c

28.   

Sanita Rutka

9.a

29.   

Arnis Bērziņš

9.b

30.   

Jeļena Auguste

9.c

31.   

Karīna Andreika

10.a

32.   

Līga Rimševica

10.b

33.   

Māris Leitlants

10.c

34.   

Līga Kondore

11.a

35.   

Anita Kuķalka

11.b

36.   

Lana Deņisova

11.a

37.   

Dace Karļuka

12.a

38.   

Santa Ibragimova

12.b

39.   

Liene Bundzinska

12.c

40.   

Mārcis Rācenājs

12.c