28. septembris, 2018

Izglītības iestādes padome 2020./2021.m.g.

Skolotāji

Inese Karūsa,

Gunta Dzene,

Maruta Lagzdiņa,

Inguna Sarguna

Skolēni

9.klases                Elīna Elizabete Daugule

11.klases              Linda Konošķe

12.klases              Tīna Tikuma, Rihards Birznieks

 

Vecāki

8.a          Anita Kuķalka

8.b          Lana Deņisova

8.c          Anita Majevska

9.a          Diāna Sazonova

9.b          Liene Bundzinska

9.c          Sanita Behmane -Baibakova

11.a        Arnis Korņenkovs

11.b       Ieva Bračka

12.a        Arnolds Jātnieks

12.b       Ineta Brūvere