25. maijs, 2017

Kontakti

Tālruņi

 

Direktore
Linuta Ģerģe
29712959
Direktora vietnieki
Inita Nagņibeda
Mudīte Savicka-29901931
Līga Kļaviņa
Metodiķe
Lāsma Krastiņa- 25561002
Lietvedība
Dzidra Straumīte
2877 9553
Saimniecības vadītājs
Aivars Zubovs
2947 4784
Reģionālais metodiskais centrs
Lāsma Krastiņa
25561002
Medmāsa
Viktorija Jumiķe
2682 3676
Dežuranti 2879 7359
Atbalsta personāls
Psihologs Evija Krišjāne- 20360031
Sociālais pedagogs Lidija Martinkena- 29203534

E-pasts:

Lietvedība: gimnazija@bauska.lv

Adrese

Bauskas Valsts ģimnāzija, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Rekvizīti

Bauskas Valsts ģimnāzija
Reģ.Nr.90000047744
Uzvaras iela 10, Bauska, LV-3901
AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV94 UNLA 0050 0193 3125 9

Pieņemšanas laiki

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
Kanceleja 800-1200 800-1200 1300-1700 800-1200 800-1200
Direktors 900-1100 1500-1700
Direktora
vietnieki
1400-1600 1400– 1600
Bibliotēka 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1400
Psihologs
Sociālais pedagogs      
Reģionālais metodiskais centrs 800-1300 800-1300  800-1300  800-1600  800-1600
Medmāsa 800-1600 800-1600  800-1600  800-1600 800-1600
Zobārsts
Ēdnīca 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1500