13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2021./2022. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Linuta Ģerģe Direktore
Inita Nagņibeda Direktores vietniece
Mudīte Savicka Direktores vietniece
Lāsma Krastiņa Direktores vietniece, metodiķe
Līga Kļaviņa Direktores vietniece
Aivars Zubovs Saimniecības vadītājs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

Mācību priekšmets

Skolotājs

 

 

Sākumskolas skolotāji

 

Inga Cepure, Anita Feldmane, Aiva Skaldere,Inese Masjule, Daiga Eimusa, Sanita Šmite, Līga Bajāre, Saiva Krilova, Liena Vanaga, Ināra Muraško, Santa Nākmane, Ineta Kāle

 

 

Matemātika

 

Lilita Krastiņa, Sandra Ārmane, Gunta Dzene, Agnese Veipa, Linuta Ģerģe, Liene Logvina,

Mudīte Savicka, Dmitrijs Jemeļjanovs, Jeļena Bulīga, Johanna Adakovska, Ineta Kāle

 

Latviešu valoda un literatūra

 

Sandra Auzāne, Ināra Graudiņa ,Inese Karūsa

Sanita Anspoka, Inita Nagņibeda, Laura Kutra

 

Angļu valoda

 

Ina Spēkmane , Aija Cibule , Anita Vallenčuka , Inuta Ogbodo, Agnese Ladusāne, Agnese Broka, Anita Stankeviča

 

Krievu valoda

Skaidrīte Bule ,Jeļena Bulīga, Tamāra Ļisovcova

Sanita Šmite

 

Vācu valoda

Anita Vallenčuka

 

Vēsture, politika un tiesības, filozofija

Ābelniece Sarmīte

 

Vēsture, kulturoloģija, kultūras pamati

Daiga Telnere

 

Sociālās zinības

Agita Barkova

 

Bioloģija

Alda Baranova ,Lāsma Krastiņa

 

Ķīmija

Gints Kaspars

 

Dabaszinības

Inguna Sarguna, Gints Kaspars, Aleksandra Seļiverstova

 

Ģeogrāfija

Inguna Sarguna

 

Fizika

Dmitrijs Jemeļjanovs, Ineta Kāle

Elektronika

Dmitrijs Jemeļjanovs

 

Inženierzinības

Ineta Kāle

 

Ekonomika, komerzinību pamati,sociālās zinības, vēsture un sociālās zinātnes

Oksana  Lavrecka

Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas

Iveta Slavīte

Vita Dupure

 

Vizuālā māksla

Maija Lauriņa-Rimicāne

 

Mūzika

Linda Razalinska , Daina Ārmane, Marina Lazdiņa

 

Informātika, datorika

Valda Ozola , Līga Kļaviņa, Anda Rone, Aiva Skaldere

 

Programmēšana

Valda Ozola, Jānis Dimitrijevs

 

Sports un veselība, sports

Aiva Aišpure, Elīna Grundmane, Armands Segliņš, Andrejs Vasiļjevs

 

Atbalsta personāls

psiholoģe Evija Krišjāne, logopēde Inta

 Pilicka, sociālais pedagogs Lidija Martinkena

 

Interešu izglītības skolotājs

Tamāra Ļisovcova, Daina Ārmane, Marina Lazdiņa, Anita Feldmane

 

Atbalsta personāls

Evija  Krišjāne Psihologs
Inta  Pilicka Logopēds
Viktorija  Georgijčuka Medicīnas māsa
Lidija Martinkena Sociālais pedagogs