13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2020./2021. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktore:  Linuta Ģerģe

Direktora vietniece:Inita Nagņibeda

Direktora vietniece: Mudīte Savicka

Direktora vietniece: Līga Kļaviņa

Saimniecības vadītājs: Aivars Zubovs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

 

1 JOHANNA ADAKOVSKA Fakultatīvās nodarbības matemātikā
2 SARMĪTE ĀBELNIECE Vēsture; politika un tiesības; filozofija
3 SANDRA ĀRMANE Matemātika
4 SANDRA AUZĀNE Latviešu valoda
5 ALDA BARANOVA Bioloģija
6 SKAIDRĪTE BULE Krievu valoda
8 AGITA BARKOVA Sociālās zinības
9 INETA KĀLE Fizika,pedagoga palīgs
10 AIJA CIBULE Angļu valoda
11 GUNTA DZENE Matemātika
12 EVIJA KRIŠJĀNE Psiholoģija
13 INĀRA GRAUDIŅA Latviešu valoda
14 AINA GRĪNBERGA  koncertmeistars
15 MALDA IGNATJEVA Krievu valoda
16 DMITRIJS JEMEĻJANOVS Fizika
17 LĀSMA KRASTIŅA Bioloģija
18 VAIRA KARPIČA Matemātika
19 INESE KARŪSA Latviešu valoda
20 GINTS KASPARS ķīmija, dabaszinības
21 LILITA KRASTIŅA Matemātika
22 OKSANA LAVRECKA Ekonomika, komerczinības
23 LAIMA OBORUNE Vizuāla māksla
24 MARUTA LAGZDIŅA Angļu valoda
25 TAMĀRA ĻISOVCOVA  Interešu izglītība
26 VALDA OZOLA Informātika
27 LINDA RAZALINSKA Mūzika
28 LĪGA KĻAVIŅA Informātika, datorika
29 INGUNA SARGUNA Ģeogrāfija; dabasznības
30 INGRĪDA SLAKTERE Sports
31 IVETA SLAVĪTE Mājturība un tehnoloģijas; dizains un tehnoloģijas,tehniskā grafika
32 IRĒNA SLESARE-KOLUŽA Krievu valoda
33 DACE ŠĶIRPO  Bibliotekāre
34 ARMANDS KRAFTS Mājturības un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
35 INA SPĒKMANE Angļu valoda
36 DAIGA TELNERE Kultūroloģija, vēsture
37 ANITA VALLENČUKA Angļu valoda
38 ANDREJS VASIĻJEVS Sports
39 AGNESE IGNATJEVA  Bibliotekāre
40 ANDREJS CIBULIS Matemātika
41 LAURA KUTRA Latviešu valoda
42 INITA NAGŅIBEDA Latviešu valoda
43 SANITA ANSPOKA Latviešu valoda
44 INUTA OGBODO Angļu valoda
45 ANITA STANKEVIČA Angļu valoda
46 AGNESE DEĢE-GROSKOPA Angļu valoda
47 JEĻENA BULĪGA Krievu valoda, matemātika
 48 SANITA ŠMITE Sākumskolas priekšmeti, krievu valoda
49 SANTA NĀKMANE Sākumskolas priekšmeti, matemātika
50 MUDĪTE SAVICKA Matemātika
51 DAINA ĀRMANE Mūzika, interešu izglītība, koncertmeistars
52 JĀNIS DIMITRIJS Programmēšanas pamati
53 MARINA LAZDIŅA Mūzika, interešu izglītība, koncertmeistars
54 ARMANDS SEGLIŅŠ Sports
55 JĀNIS RĀCENIS  Sports
56 OLITA DZELZKALĒJA Vizuālā māksla
57 SAIVA KRILOVA Sākumskolas priekšmeti
58 INĀRA MURAŠKO  Sākumskolas priekšmeti
59 ANITA FELDMANE Sākumskolas priekšmeti, interešu izglītība,
60 AIVA SKALDERE Sākumskolas priekšmeti,  interešu izglītība,
61 DAIGA EIMUSA Sākumskolas priekšmeti
62 LIENA VANAGA Sākumskolas priekšmeti
63 INGA CEPURE Sākumskolas priekšmeti
64 ANITA AVOTIŅA Vācu valoda
65 ANDA RONE Dizains un tehnoloģijas
66 LĪGA BAJĀRE Sākumskolas priekšmeti
67 INESE MASJULE Sākumskolas priekšmeti
68 INTA PILICKA Logopēds, koncertmeistars
69 LINUTA ĢERĢE Matemātika

 

Atbalsta personāls

Evija Krišjāne – psihologs
Dace Šķirpo – bibliotekāre
Agnese Ignatjeva – bibliotekāre
Viktorija Jumiķe – medmāsa
Lidija Martinkena – sociālais pedagogs
Inta Pilicka – logopēds