13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2020./2021. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Linuta Ģerģe Direktore
Inita Nagņibeda Direktores vietniece
Mudīte Savicka Direktores vietniece
Lāsma Krastiņa Direktores vietniece, metodiķe
Līga Kļaviņa Direktores vietniece
Aivars Zubovs Saimniecības vadītājs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

  Uzvārds Vārds Mācību priekšmets
       
1 Adakovska Johanna Fakultatīvās nodarbības matemātikā
2 Aišpure Aiva Sports
3 Anspoka Sanita Latviešu valoda
4 Auzāne  Sandra Latviešu valoda
5 Ābelniece Sarmīte Vēsture, politika un tiesības, filozofija
6 Ārmane Daina Mūzika, interešu izglītība, koncertmeistars
7 Ārmane Sandra Matemātika
8 Bajāre Līga Sākumskolas mācību priekšmeti
9 Baranova Alda Bioloģija
10 Barkova Agita Sociālās zinības
11 Bluša Zane Mūzika
12 Broka Agnese Angļu valoda
13 Bule Skaidrīte Krievu valoda
14 Bulīga Jeļena Krievu valoda, matemātika
15 Cepure Inga Sākumskolas mācību priekšmeti
16 Cibule Aija Angļu valoda
17 Cibulis Andrejs Matemātika
18 Čudare Natālija Matemātika
19 Deģe-Groskopa Agnese Angļu valoda
20 Dimitrijevs Jānis Programmēšanas pamati
21 Dzelzkalēja Olita Vizuālā māksla
22 Dzene Gunta Matemātika
23 Eimusa Daiga Sākumskolas mācību priekšmeti
24 Feldmane Anita Sākumskolas mācību priekšmeti, interešu izglītība
25 Graudiņa Ināra Latviešu valoda
26 Grīnberga Aina Koncertmeistars
27 Grundmane Elīna Sports
28 Gulbe Inese Matemātika
29 Ģerģe Linuta Matemātika
30 Ignatjeva Agnese Bibliotekāre
31 Ignatjeva Malda Krievu valoda
32 Jemeļjanovs Dmitrijs Fizika
33 Karūsa Inese Latviešu valoda
34 Kaspars Gints Ķīmija, dabaszinības
35 Kāle  Ineta Fizika, pedagoga palīgs
36 Kļaviņa Līga Informātika, datorika
37 Krafts Armands Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
38 Krastiņa Lāsma Bioloģija
39 Krastiņa Lilita Matemātika
40 Krilova Saiva Sākumskolas mācību priekšmeti
41 Krišjāne Evija Psiholoģija
42 Kutra Laura Latviešu valoda
43 Lagzdiņa Maruta Angļu valoda
44 Lauriņa-Rimicāne Maija Vizuālā māksla
45 Lavrecka Oksana Ekonomika, komerczinības
46 Lazdiņa Marina Mūzika, interešu izglītība, koncertmeistars
47 Logvina Liene Matemātika
48 Ļisovcova Tamāra Interešu izglītība
49 Masjule Inese Sākumskolas mācību priekšmeti
50 Muraško Ināra Sākumskolas mācību priekšmeti
51 Nagņibeda Inita Latviešu valoda
52 Nākmane Santa Sākumskolas mācību priekšmeti, matemātika
53 Oborune Laima Vizuālā māksla
54 Ogbodo Inuta Angļu valoda
55 Ozola Valda Informātika
56 Pilicka Inta Logopēds, koncertmeistars
57 Razalinska Linda Mūzika
58 Rācenis Jānis Sports
59 Rone Anda Dizains un tehnoloģijas
60 Sarguna Inguna Ģeogrāfija, dabaszinības
61 Savicka Mudīte Matemātika
62 Segliņš Armands Sports
63 Skaldere Aiva Sākumskolas mācību priekšmeti, interešu izglītība
64 Slaktere Ingrīda Sports
65 Slavīte Iveta Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, tehniskā grafika
66 Slesare-Koluža Irēna Krievu valoda
67 Spēkmane Ina Angļu valoda
68 Stankeviča Anita Angļu valoda
69 Šķirpo Dace Bibliotekāre
70 Šmite Sanita Sākumskolas mācību priekšmeti, krievu valoda
71 Telnere Daiga Kulturoloģija, vēsture
72 Vallenčuka Anita Angļu valoda
73 Vanaga Liena Sākumskolas mācību priekšmeti
74 Vasiļjevs Andrejs Sports

Atbalsta personāls

Evija  Krišjāne Psihologs
Inta  Pilicka Logopēds
Viktorija  Jumiķe Medicīnas māsa
Lidija Martinkena Sociālais pedagogs