13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2022./2023. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Linuta Ģerģe Direktore
Inita Nagņibeda Direktores vietniece
Mudīte Savicka Direktores vietniece
Lāsma Krastiņa Direktores vietniece, metodiķe
Līga Kļaviņa Direktores vietniece
Santa Nākmane Direktores vietniece
Sanita Anspoka Direktores vietniece
Aivars Zubovs Saimniecības vadītājs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

Mācību priekšmets Skolotājs
 Sākumskolas skolotāji

 

Santa Nākmane, Liena Vanaga, Ināra Muraško, Madara Zunda-Kaņepe, Inga Cepure, Anita Feldmane, Aiva Skaldere, Inese Masjule, Daiga Eimusa, Sanita Šmite, Līga Bajāre, Saiva Krilova

 

 

Matemātika

 

Lilita Krastiņa, Sandra Ārmane, Gunta Dzene, Agnese Veipa, Linuta Ģerģe, Oksana Lavrecka,

Mudīte Savicka, Dmitrijs Jemeļjanovs, Jeļena Bulīga, Johanna Adakovska, Ineta Kāle

 

Latviešu valoda un literatūra  

Sandra Auzāne, Ināra Graudiņa ,Inese Karūsa

Sanita Anspoka, Inita Nagņibeda, Inese Baumane, Kaspars Kalējs

 

Angļu valoda  

Ina Spēkmane, Aija Cibule, Anita Vallenčuka, Inuta Ogbodo, Agnese Broka, Ieva Bračka

 

Krievu valoda Skaidrīte Bule, Natālija Novicka, Tamāra Ļisovcova, Sanita Šmite

 

 

Vizuālā māksla, kultūras pamati Maija Lauriņa-Rimicāne
Vēsture, sociālās zinātnes Sarmīte Ābelniece, Agita Barkova, Oksana Lavrecka, Kaspars Kalējs

 

Bioloģija Alda Baranova, Lāsma Krastiņa

 

Ķīmija Gints Kaspars, Mārīte Šata

 

Dabaszinības Aleksandra Seļiverstova

 

Ģeogrāfija Inguna Sarguna

 

Fizika Dmitrijs Jemeļjanovs, Ineta Kāle
Inženierzinības Ineta Kāle

 

Specializētie kursi,projektu darbi, ZPD Sarmīte Ābelniece, Oksana Lavrecka, Inita Nagņibeda, Evija Krišjāne

 

Dizains un tehnoloģijas Iveta Slavīte, Vita Dupure, Anda Rone

 

 

Mūzika Zane Bluša, Daina Ārmane, Marina Lazdiņa

 

Datorika Valda Ozola , Līga Kļaviņa, Anda Rone, Aiva Skaldere

 

Programmēšana Valda Ozola, Jānis Dimitrijevs

 

Sports un veselība Aiva Aišpure, Elīna Grundmane, Armands Segliņš, Andrejs Vasiļjevs

 

Interešu izglītības skolotājs Tamāra Ļisovcova, Daina Ārmane, Marina Lazdiņa, Anita Feldmane, Zane Bluša

 

Atbalsta personāls

Evija Krišjāne Psihologs
Inta Pilicka Logopēds
Inese Baumane Logopēds
Viktorija Georgijčuka Medicīnas māsa
Lidija Martinkena Sociālais pedagogs