26. maijs, 2017

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes sastāvs 2016./2017. m.g.

Skolotāji:
Raimonds Žabovs, Kristīna Kuzmiča, Inguna Sarguna, Daiga Telnere, Gunta Dzene.
Vecāki:
Klase Vārds, uzvārds
7.a Mārcis Rācenājs
7.b Jānis Kalinka
7.c Svetlana Brazjuļe
8.a Lāsma Maikūne
8.b Igors Strazds
9.a Sandra Lapinska
9.b Iveta Brūvere
9.c Sintija Barovska
10.a Daiga Macpane
10.b Zigurds Kalējs
10.c Māris Freimanis
11.a Inita Kārkliņa
11.b Linda Kaufmane
11.c Inga Jackeviča
12.a Jeļena Naumoviča
12.b Jolanta Spundiņa
12.c Ilona Stankeviča
Skolēni:
8.klases Gatis Breijers, Vanesa Tarasēviča
9.klases Elīza Stella Štraumane
10.klases Samanta Cielava, Annija Vērmane
11.klases Evelīna Skalberga, Monika Sokolovska
12.klases Dina Briede