26. maijs, 2017

Skolēnu pašpārvalde

BVĢ Skolēnu pašpārvalde 2020./2021. m.g.

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs

Nr. 

Vārds 

Uzvārds 

Klase 

Amats

1.

Roberts 

Daģis 

7.b  
2. Katrīna 

Kondore 

7.b  
3. Linda 

Liepiņa 

8.a  
4. Megija  Dravniece  8.a  
5. Monta Paula  Leitlante  8.c  
6. Klinta  Burgevica  8.a  
7. Alīna  Zaiceva  8.a  
8. Anna  Sergejeva  9.a  
9. Rihards  Sunteiks  9.a

prezidentes vietnieks

10. Paula  Sipoviča  9.a

prezidentes vietniece

11. Marta  Tēraude  9.a  
12. Keita  Kokina  9.a  
13. Roberta  Baļčūne  9.b  
14. Liene  Laiškone  9.b  
15. Evelīna Anna  Pitāne  9.b  
16. Džuljeta  Vanaga  9.b  
17. Keita  Kondore  9.b  
18. Katrīne Kristiāna  Trofimova  9.c

Atbildīgā par soc. tīkliem

19. Gerda Kerija  Dreimane  10.a prezidentes vietniece; atbildīgā par soc.  tīkliem
20. Sandija  Spundiņa  10.a

prezidente

21. Luīze  Straģe  10.a

Kultūras ministre

22. Betija  Upelniece  10.a  
23. Kristiāna  Jasurēviča  10.b  
24. Ketija  Zemture  10.b  
25. Annija  Lāce  10.b  
26. Annija  Miļūne  10.b

Kultūras ministre

27. Elizabete  Arsentjeva  10.b

protokoliste

28. Keita  Asone  10.b

Finanšu ministre

29. Anda Adriana  Straumane  10.c  
30. Emīlija  Birkvalde  10.c  
31. Toms  Bundzinskis  10.c  
32. Rihards  Rācenājs  10.c  
33. Rendijs  Griba  10.c

prezidentes vietnieks

34. Paula  Kļaviņa  10.c  
35. Raiens  Dūrēns  10.c  
36. Patrīcija  Mediņa  10.c  
37. Krišjānis  Kugrēns  10.c  
38. Artis  Brazauckis  10.c  
39. Arvis  Sūna  10.c  
40. Hardijs  Mankēvičs  10.c  
41. Karolīna  Gumbele  10.c  
42. Beatrise  Poča  10.c  
43. Estere  Pažamecka  11.a  
44. Patrīcija  Rācenāja  11.a  
45. Enija  Dzene  11.a

protokoliste

46. Aleksa  Jankova  11.b  
47. Kristiāns  Lauva  11.b  
48. Sonora  Rone  11.b  
49. Aivis  Aleksejevs  12.a