25. maijs, 2017

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijā 2022./2023. m.g.

 

Uzņemšana notiek norādītajās dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00:                                                                                                                                       

Dokumentu iesniegšanas veidi:

-Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, un pārējos nepieciešamos dokumentus nosūta uz skolas e-pastu: gimnazija@bauska.lv

-Klātienē skolas lietvedībā

 

 

Pieteikšanās 1. klasei 2022./2023. m.g.

Nākamajam mācību gadam (2022./2023.m.g.) uzņemšanai 1.klasē jāraksta iesniegums uzņemšanai pretendentu rindā. Iesnieguma iesniegšanas veidus skatīt augstāk.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

CITA INFORMĀCIJA:

-Informācija topošiem pirmklasniekiem PDF

1. klase

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Līdz 25.maijam tiek komplektētas 1.klases pēc iepriekš reģistrētiem iesniegumiem.

*ja nav iepriekš reģistrēts skolā, tad raksta direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa šeit)

-Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi,

-Medicīniskā karte - izziņa nr. 026/u par veselības stāvokli

CITA INFORMĀCIJA:

No 15. līdz 19.augustam plānota iepazīšanās ar skolu un skolotājām nometnē "Taurenītis"

7. klase

 

Piedāvāti 3 pamatizglītības programmas virzieni ar papildus:

1) matemātikas; 2) komerczinību vai 3) datorikas apguvi

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: 1.-3. jūnijs

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA: 6.jūnijs

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

-6.kl.liecības kopija.

 

10. klase

 

Piedāvāti 3 vispārējās vidējās izglītības programmas virzienus ar kursu komplektiem:

1) Biznesa vadība, jurisprudence, žurnālistika (SĪKĀK ŠEIT);
2) Medicīna, veselības zinātnes un vides zinātnes (SĪKĀK ŠEIT);
3) Matemātika, inženierzinātnes un informāciju tehnoloģijas (SĪKĀK ŠEIT).

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: 14. - 20. jūnijs

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA: 22. jūnijs

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

-apliecības par pamatizglītības apguvi kopija,

-medicīniskā karte - izziņa nr. 026/u par veselības stāvokli