25. maijs, 2017

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijā 2023./2024. m.g.

 

Uzņemšana notiek norādītajās dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00:                                                                                                                                       

Dokumentu iesniegšanas veidi:

-Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, un pārējos nepieciešamos dokumentus nosūta uz skolas e-pastu: gimnazija@bauskasnovads.lv

-Klātienē skolas lietvedībā

 

 

Pieteikšanās 1. klasei 2023./2024. m.g.

Nākamajam mācību gadam (2023./2024.m.g.) uzņemšanai 1.klasē jāraksta iesniegums uzņemšanai pretendentu rindā. Iesnieguma iesniegšanas veidus skatīt augstāk.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, pielikumā bērna dzimšanas apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments (veidlapa šeit)

 

1. klase

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Līdz 25.maijam tiek komplektētas 1.klases pēc iepriekš reģistrētiem iesniegumiem.

*ja nav iepriekš reģistrēts skolā, tad raksta direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa šeit)

-Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi,

-Medicīniskā karte Nr.026/u un izziņa Nr. 027/u par veselības stāvokli

CITA INFORMĀCIJA:

Prezentācija par mācību programmu un ieteicamo individuālo mācību līdzekļu sarakstu

No 14. līdz 18.augustam plānota iepazīšanās ar skolu un skolotājām nometnē "Taurenītis"

7. klase

 

Piedāvāti 3 pamatizglītības programmas virzieni ar papildus:

1) matemātikas; 2) komerczinību vai 3) angļu valodas apguvi

 

 

10. klase

 

Piedāvāti 3 vispārējās vidējās izglītības programmas virzieni ar kursu komplektiem:

1) Biznesa vadība, jurisprudence, žurnālistika (SĪKĀK ŠEIT);
2) Medicīna, veselības zinātnes un vides zinātnes (SĪKĀK ŠEIT);
3) Matemātika, inženierzinātnes un informāciju tehnoloģijas (SĪKĀK ŠEIT).

DOKUMENTU IESNIEGŠANA:  26., 27. un 28.jūnijā

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA: 29.06.2023.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit);

-apliecības par pamatizglītības apguvi kopija, CE sertifikātu kopijas;

-medicīniskā karte Nr.026/u un izziņa Nr.027/u par veselības stāvokli