25. maijs, 2017

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijā 2022./2023. m.g.

Informācija par kārtību, kādā izglītojamos uzņem Bauskas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās, regulāri tiek aktualizēta, ievērojot valstī izsludināto ārkārtas stāvokli.  Lūdzam sekot līdzi informācijai!

Uzņemšana notiek norādītajās dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00:                                                                                                                                       

Dokumentu iesniegšanas veidi:

-Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, un pārējos nepieciešamos dokumentus nosūta uz skolas e-pastu: gimnazija@bauska.lv

-Izdrukātu, aizpildītu un parakstītu iesniegumu un pārējos nepieciešamos dokumentus:

1)iemet pastkastītē pie skolas ieejas durvīm,

2)ieskanētu vai nofotografētu nosūta uz skolas e-pastu: gimnazija@bauska.lv

-Klātienē skolas lietvedībā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28779553

 

 

Pieteikšanās 1. klasei 2022./2023. m.g.

Nākamajam mācību gadam (2022./2023.m.g.) uzņemšanai 1.klasē jāraksta iesniegums uzņemšanai pretendentu rindā. Iesnieguma iesniegšanas veidus skatīt augstāk.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

1. klase

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Līdz 25.maijam tiek komplektētas 1.klases pēc iepriekš reģistrētiem iesniegumiem.

*ja nav iepriekš reģistrēts skolā, tad raksta direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa šeit)

-Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi,

-Medicīniskā karte - izziņa nr. 026/u par veselības stāvokli

CITA INFORMĀCIJA:

No 15. līdz 19.augustam plānota iepazīšanās ar skolu un skolotājām nometnē "Taurenītis"

7. klase

 

Piedāvāti 3 pamatizglītības programmas virzieni ar papildus:

1) matemātikas; 2) komerczinību vai 3) datorikas apguvi

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: 1.-3. jūnijs

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA: 6.jūnijs

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

-6.kl.liecības kopija.

 

10. klase

 

Piedāvāti 3 vispārējās vidējās izglītības programmas virzienus ar kursu komplektiem:

1) Biznesa vadība, jurisprudence, žurnālistika (SĪKĀK ŠEIT);
2) Medicīna, veselības zinātnes un vides zinātnes (SĪKĀK ŠEIT);
3) Matemātika, inženierzinātnes un informāciju tehnoloģijas (SĪKĀK ŠEIT).

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: 14. - 20. jūnijs

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA: 22. jūnijs

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, (veidlapa šeit)

-apliecības par pamatizglītības apguvi kopija,

-medicīniskā karte - izziņa nr. 026/u par veselības stāvokli