25. maijs, 2017

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijā 2020./2021. m.g.

7. klase

Informācija tiks precizēta!

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA -

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

10. klase

Informācija tiks precizēta!

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Informācija tiks ievietota!

Informācija tiks ievietota!