26. aprīlis, 2021

Vakances

Aicinām pievienoties Bauskas Valsts ģimnāzijas kolektīvam:

Matemātikas skolotāju vidusskolā

Bauskas Valsts ģimnāzija izsludina vakanci matemātikas pedagogam vidusskolā

Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā;
 • darba alga: 1000.00 – 1100.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā);
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 23.augusts

 

Būtiskākie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādei izvirzītajiem mērķiem,
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes,
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas atbalsta personālu un skolēnu vecākiem

 

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta pret uzticētajiem pienākumiem,
 • prasme plānot un organizēt savu darbu,
 • labas sadarbības prasmes.

 

Mēs piedāvājam:

 • Mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotus kabinetus;
 • Uz sadarbību vērstu pedagogu kolektīvu;
 • Metodisko atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei
 • Dienesta dzīvokli.

 

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2021.gada 31.maijam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: gimnazija@bauska.lv vai
 • pa pastu Bauskas Valsts ģimnāzijai, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV 3901, vai
 • iesniegt personīgi Bauskas Valsts ģimnāzijas lietvedībā.

Tālrunis informācijai: 28779553

Matemātikas skolotāju pamatskolā

Bauskas Valsts ģimnāzija izsludina vakanci matemātikas pedagogam pamatskolā

Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā;
 • darba alga: 1000.00 – 1100.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā);
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 23.augusts

 

Būtiskākie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādei izvirzītajiem mērķiem,
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes,
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas atbalsta personālu un skolēnu vecākiem

 

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta pret uzticētajiem pienākumiem,
 • prasme plānot un organizēt savu darbu,
 • labas sadarbības prasmes.

 

Mēs piedāvājam:

 • Mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotus kabinetus;
 • Uz sadarbību vērstu pedagogu kolektīvu;
 • Metodisko atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei
 • Dienesta dzīvokli.

 

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2021.gada 31.maijam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: gimnazija@bauska.lv vai
 • pa pastu Bauskas Valsts ģimnāzijai, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV 3901, vai
 • iesniegt personīgi Bauskas Valsts ģimnāzijas lietvedībā.

 

Tālrunis informācijai: 28779553

Krievu valodas skolotāju pamatskolā

Bauskas Valsts ģimnāzija izsludina vakanci krievu valodas pedagogam pamatskolā

Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā;
 • darba alga: 1000.00 – 1100.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā);
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 1.septembris

 

Būtiskākie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādei izvirzītajiem mērķiem,
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes,
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas atbalsta personālu un skolēnu vecākiem

 

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta pret uzticētajiem pienākumiem,
 • prasme plānot un organizēt savu darbu,
 • labas sadarbības prasmes.

 

Mēs piedāvājam:

 • Mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotus kabinetus;
 • Uz sadarbību vērstu pedagogu kolektīvu;
 • Metodisko atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei
 • Dienesta dzīvokli.

 

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2021.gada 31.maijam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: gimnazija@bauska.lv vai
 • pa pastu Bauskas Valsts ģimnāzijai, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV 3901, vai
 • iesniegt personīgi Bauskas Valsts ģimnāzijas lietvedībā.

 

Tālrunis informācijai: 28779553