30. augusts, 2017

Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts „Jauna loma- tendenču meklētājs”

10.09.2012.                      Mūsu Comenius projekts ir apstiprināts.

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektā „Jauna loma- tendenču meklētājs”, kurš ilgs turpmākos divus gadus.

Projekta  mērķi:

 • izprast uzņēmumu izveides un darbības noteikumus,
 • apgūt un attīstīt skolēnu uzņēmējdarbības prasmes ar praksi, lai skolēni savu pieredzi varētu īstenot dzīvē,
 • izzināt, kā uzņēmums darbojas dažādos apstākļos,
 • sagatavot skolēnus turpmākajai dzīvei,
 • motivēt skolēnus novērtēt svešvalodu nozīmi dzīvē,
 • salīdzināt situāciju dažādās partnervalstīs,
 • paaugstināt skolotāju un skolēnu izpratni par profesionālo izglītību un iespējām partnervalstīs,
 • mācīties skolā mācīto izmantot dzīvē,
 • uzlabot skolēnu IT prasmes,
 • atbalstīt skolēnus personīgo prasmju attīstībā, pārliecinot, ka tām ir svarīga loma sabiedrībā,
 • izveidot saikni starp skolu un darba pasauli,
 • nodrošināt vajadzīgās prasmes, lai uzsāktu jaunu darbību un veiksmīgi to vadītu,
 • veicināt tādu iemaņu veidošanu, kas ir būtiskas mūžizglītībā: svešvalodu prasmes, problēmu risināšana, projektu vadība, radošā domāšana un uzņēmība.

Mūsu partneri projektā ir no piecām Eiropas valstīm: Itālijas, Turcijas, Rumānijas, Lielbritānijas un Lietuvas .

Istituto Tecnico Commerciale ”Michele Fodera”  http://www.itcfodera.it 

Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi web address: http://daol.meb.k12.tr

Liceul Tehnologic “Sfantul Pantelimon” web address:  http://www.liceul-sfpantelimon.ro/

Kings Heath Boys Mathematics and Computing College http://www.kingsheathboys.bham.sch.uk

Karmelava Balys Buracas Gymnasium  http://www.buraco.kaunas.lm.lt/

30.11.2012.        Projekta logo.

Novembrī visās projektā iesaistītajās skolās norisinājās projekta logo konkurss.

Uzvarēja rumāņu veidotais.

13.12.2012.  Projekta partneru pirmā tikšanās Agridžento.

No 2012. gada 2.-7.decembrim   mūsu ģimnāzijas skolotājas Antra Anšance un Inta Banka piedalījās pirmajā  projekta dalībnieku sanāksmē  Agridžento (Itālija), kurā iepazinās ar projekta dalībniekiem klātienē, prezentēja mūsu  valsti, Zemgales novadu un skolu. Sanāksmes gaitā tika apspriesta projekta aktivitāšu darba programma, sadalīti pienākumi dalībvalstu skolām.

Itālijā mūsu skolas pārstāves iepazinās ar dalībvalsts skolu, uzņēmumu ar kuru skolai ir sadarbība un ievērojamām Agridžento reģiona vietām.

Viena no programmām Itālijas dalībskolai ir saistīta ar tūrismu un uzņēmējdarbību. Skolai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Agridžento reģiona tirdzniecības kameru, kura atbalsta skolu un šo projektu. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar kameras pārstāvjiem un galvenajiem sadarbības virzieniem.

Itālijas dalībskolai ir sadarbība arī ar lauku fermu, kas nodarbojas ar lauku tūrismu, aitkopību un olīvu eļļas ražošanu. Fermā  tūristiem ir iespēja vērot aitu piena siera gatavošanas procesu, kā arī to degustēt. Fermas gaisotni ir iespēja baudīt arī vairākas dienas.

Skolotājas secina, ka brauciens bija izdevies, jo tika iegūti jauni draugu un  projektā iesaistītie cilvēki ir ļoti jauki un atvērti.

Nākamā projekta sanāksme ir paredzēta Lielbritānijā Birmingemā 2013.gadā no 25.februāra līdz 1.martam, kurā piedalīsies  11.-to klašu skolēni un skolotāji. Uz tikšanos skolēniem ir jāsagatavo prezentācija par nodarbinātību  Latvijā, jāveic pētījums par šobrīd populārākajām profesijām Latvijā.

galeriju skatīt  http://bauskasvg.lv/galerijas/2012/comenius-pirma-tiksanas-italija/50 

19.05.2013.           Projekta tikšanās Bauskā  atskaņas    

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius projekta ietvaros Bauskas Valsts ģimnāzija        no 13.līdz 17.maijam uzņēma viesus no Itālijas, Turcijas, Lietuvas un Rumānijas – 22 skolēnus un 11 skolotājus. Skolēni apmainījās ar zināšanām par uzņēmējdarbību, papildināja zināšanas angļu valodas pielietojumā, viesi iepazinās ar ievērojamām vietām Bauskas apkārtnē – Latvijas baroka pērli Rundāles pili, Bauskas pilsētas lepnumu – Bauskas pili, kur ciemiņi mācījās sarežģītos renesanses deju soļus. Īpaši viesiem patika mūsu galvaspilsēta Rīga, kur atpazina iepazīšanās prezentācijā redzētās vietas.

Mūsu skolas skolēni par projektu raksta „Comeniuss projekta nedēļā man patika, ka tika dota iespēja iepazīt projekta dalībvalstu kultūru, izglītības sistēmu, komunicēt ar citu valstu jauniešiem, nostiprināt savas angļu valodas zināšanas. Interesanti bija pašu rīkotie vakara pasēdēšanas pasākumi, kuros varēja brīvi un atraisīti parunāt par ciemiņu iespaidiem Latvijā, par viņu dzīvi un ikdienu savās mājās. Ar nepacietību gaidu nākamo gadu, kad dosimies pie viņiem ”, tā raksta Lauris Ziemelis.

Sintijas Ponomarjovas iespaidi par projektu: „Šogad pirmo reizi savā ģimenē uzņēmu viesi no Lietuvas. Sākumā bija satraukums, jo nezināju, kāda šī meitene no Lietuvas būs – kas viņai patīk, kas interesē, kā arī, ko viņa ēd . Visa šī nedēļa bija jautra un  interesanta, katra diena bija savādāka. Uzzināju daudzko jaunu, iemācījos dažus lietuviešu vārdus, papildināju angļu valodas zināšanas, ieguvu labu pieredzi viesu uzņemšanā. Nevaru sagaidīt savu braucienu uz Lietuvu. Labprāt piedalītos arī citos līdzīgos projektos.  ”

Sintija Andersone: „Apmaiņas projektā “Comenius” piedalījos kā fotogrāfs, un man tā bija jauna un nebijusi pieredze- fotogrāfēt vairāku tautu pārstāvjus , kad vienīgā komunikācija bija iespējama tikai  angļu valodā. Bieži vien sanāca piestrādāt arī par gidu, lai apmaiņas skolēniem, piemēram, varētu pastāstīt par skolu, tās vēsturi , Bausku un tās apkārtni. Tomēr, lai arī dažiem valstu pārstāvjiem bija problēmas ar valodu, visi bija laipni un atvērti, ar žestiem un zīmju valodu tika pateikts nepasacītais. Kopumā projekts atstājis pozitīvi iespaidu, un nākotnē es arī labprāt piedalītos šāda veida projektos.”
Žaklīna Rīna: „Bija interesanti iesaistīties sarunās par nākotnes profesijām. Viss ir tik iespējams un sasniedzams, cik par to domā, spriež un parāda citiem!”

Ciemiņus savās ģimenēs uzņēma skolēni no mūsu skolas 10.C, 11.A un 11.C klasēm. Paldies šiem skolēniem un viņu vecākiem,  projekta vadītājai  skolotājai Antrai Anšancei.

Daiga Telnere

galeriju skatīt http://bauskasvg.lv/galerijas/2013/comenius-tiksanas-bauska/51

21.11.2013. Trešā tikšanās Bukarestē.

No 11.-15.novembrim Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju grupa ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu partnerību projekta „Being a cool hunter: a new role” ietvaros piedalījās trešajā  projekta sanāksmē , kas tika veltīta karjerai. Šajā reizē projekta dalībniekus uzņēma skola no Bukarestes ( Rumānija)  GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL “SF PANTELIMON”, kurā satikās skolēni un skolotāji  no visām  projektā iesaistītajām  valstīm- Rumānijas, Itālijas, Turcijas, Lietuvas un Latvijas – lai iepazītos ar šo  valstu tradīcijām, mācītos komunicēt ar dažādu valstu pārstāvjiem, lai gūtu pieredzi uzņēmumu veidošanā, darba un mācību iespējām dažādās Eiropas valstīs.

Rumānijas galvaspilsētas Bukarestes piepilsētā bija iespēja apmeklēt liellopu fermu un mājdzīvnieku mini zoodārzu. Skolēni centās izzināt, kā uzņēmums darbojas dažādos apstākļos. Varēja salīdzināt Latvijā, Līgas Elmanes uzņēmumā, gūto pieredzi ar Rumānijas uzņēmuma izveides un darbības principiem.

Nākošajā dienā skolēni draudzīgā gaisotnē izspēlēja darba interviju. Jaunie uzņēmēji no Rumānijas intervēja  katru projektā iesaistīto skolēnu, uzdodot tādus jautājumus kā : „Par ko gatavojies mācīties? Kāpēc tevi pieņemt darbā? u.c. Skolēni atzina, ka tā bijusi laba pieredze un ir sapratuši, ka tādai darba intervijai ir jāgatavojas jau tagad.

Skolēnu komunikācijas prasmi, angļu valodas pielietojumu un citas kultūras tradīciju izpratni veicināja dzīvošana rumāņu skolēnu ģimenēs. Mūsu skolas skolēni atzina, ka rumāņu jaunieši ir sirsnīgi un atsaucīgi. Ir patīkami , ka draudzību visi vēlas turpināt. Daži rumāņu jaunieši ar savām ģimenēm ir nolēmuši vasarā apmeklēt Latviju.

Kā ieguvumus Latvijas jaunieši min prasmi komunicēt, problēmu risināšanu dažādās situācijās, jaunu draugu iegūšanu un vērtīgākais, būs par ko rakstīt CV.Rumānijā iepazināmies ar tās galvaspilsētu – Bukaresti,  Nikolaje Čaušesku celto varas apliecinājumu – Parlamenta pili, ar leģendārā Drakulas pili Transilvānijā. Rumānijā ir skaistas vietas, bet mūsu Rīga un Latvija ir vēl skaistākas.

Daiga Telnere

galeriju skatīt http://bauskasvg.lv/galerijas/2013/comenius-tiksanas-bukareste/52

3.04.2014 .     Skolēni apgūs uzņēmējdarbības prasmes Turcijā

Bauskas Valsts ģimnāzijas divi skolotāji: Antra Anšance un Dace Šķirpo un astoņi skolēni : Līva Medne, Lelde Vēza, Marta Petrovska, Zaiga Kluine, Gune Mīlgrāve , Liene Veršinska , Inita Miglāne un Sintija Andersone no 2014. gada 6.līdz 11. aprīlim dosies uz Turcijas pilsētu Dortyol pēc skolas Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi ielūguma, lai Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekta „Jauna loma – tendenču meklētājs” („Being a cool hunter – a new role”) ietvaros  piedalītos projekta dalībnieku sanāksmē. Tās tēma ir „Uzņēmējdarbības veidi un formas”.

Projekta mērķis ir rosināt jauniešus pievērsties uzņēmējdarbībai – kļūt par darba devējiem un arī pašiem radīt darba vietas. Skolas partneri ir no dažādām Eiropas valstīm – Lietuvas, Itālijas, Turcijas un Rumānijas. Šī būs jau ceturtā projekta tikšanās. Katra sanāksme tiek veltīta kādai konkrētai tēmai saistībā ar uzņēmējdarbību.

Bauskas valsts ģimnāzijas skolēnu uzdevums ir izpētīt un iepazīstināt pārējos projekta dalībniekus ar uzņēmējdarbības formām un veidiem Latvijā. Mūsu draugi Turcijā ir izveidojuši daudzveidīgu un interesantu darba programmu, kurā iekļautas gan karjeras dienas un radošas darbnīcas, gan arī muzeju apmeklējumi.

Līdztekus projekta aktivitātēm skolēniem būs vienreizēja iespēja viesoties ģimenēs, iepazīties ar daudzveidīgo Turcijas kultūru, tradīcijām. Skolēnus uzņems tās ģimenes, no kurām pagājušajā gadā projekta dalībnieki ciemojās Latvijā. Jaunieši ir sadraudzējušies un gaida tikšanos.

Skolēni atzīst, ka šī būs lieliska pieredze, kas ļaus ne tikai salīdzināt uzņēmējdarbības iespējas Latvijā un citās projekta Comenius sadarbības valstīs, bet arī iepazīt interesantus cilvēkus, iegūt jaunus draugus, apmainīties ar idejām un paraudzīties ar plašāku skatījumu uz pasauli.

 

Dace Šķirpo

16.04.2014.     Turcijā iegūst vērtīgas zināšanas un draugus            

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājas Antra Anšance, Dace Šķirpo un astoņas skolnieces no 2014.gada 6. līdz 11. aprīlim viesojās Turcijas pilsētā Dortjolā, kur piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekta „Jauna loma – tendenču meklētājs” dalībnieku sanāksmē. Tās tēma bija „Uzņēmējdarbības veidi un formas”.

Dortjolā viesus no Latvijas bija ieradušās sagaidīt visas viesģimenes. Viņi pastāstīja, ka šim notikumam gatavojušies divas nedēļas, jau savlaicīgi domājuši, kur izmitināt viesus, plānojuši ēdienkarti.

Dortjolas Anatolijas skolotāju vidusskolā (Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi) projekta dalībniekus laipni sagaidīja skolas vadība un skolotāji, visi varēja aplūkot fotogrāfiju izstādi no projektu norises Latvijā un citās dalībvalstīs. Pēc oficiālas sanāksmes atklāšanas skolēni tika aicināti pastāstīt par uzņēmējdarbību savā valstī. Audzēkņi bija īpaši gatavojušies un demonstrēja pārliecinošu stāstījumu. Interesanta likās rumāņu skolēnu prezentācija. Viņi bija izpētījuši, kā laika gaitā mainījusies un attīstījusies vienas konkrētas saldumu ražotnes produkcija, tās izskats. Tika demonstrēta savdabīga šīs ražotnes reklāma. Turcijas skolēni bija sagatavojuši prezentāciju par savu valsti, par tās kultūru un tradīcijām, populārākajiem ēdieniem. Vienu no tiem – vīnogu lapās ietītus rīsus un spinātus – viesiem bija iespēja arī nogaršot.

Vēlāk visi tika aicināti doties aplūkot karsto avotu izteces vietu. Atceļā projekta dalībnieki varēja paviesoties skolas direktoram piederošajā citrusaugļu dārzā, kurā tiek audzēti mandarīni un greipfrūti, un baudīt tikko no koka norauta augļa garšu.

Projekta otrajā dienā skolēniem tika noorganizēta tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Skolēni atsaucīgi uzņēma krievu tautības žurnālisti Annu, kura ir ieradusies no Maskavas, šeit apprecējusies ar turku. Ar savu profesijas specifiku arī iepazīstināja viņas vīrs, kurš strādā vietējā slimnīcā par ārsta palīgu. Pēc karjeras dienām skolēnus gaidīja interesants uzdevums – strādājot grupās, no piedāvātajiem produktiem bija jāizveido un jāreklamē savs uzņēmums. Darba grupām bija jāvienojas par nosaukumu, jāprezentē izveidotā firma. Atvēlētajā laikā skolēni izdevumu paveica radoši, firmas ,,Sulīgais apelsīns” pārstāvji pat bija pagatavojuši augļu džemu un deva to nogaršot vērtētājiem.

Pēc tam projekta dalībnieki devās aplūkot, kā Dortjolas Izglītības centra rīkotajos daiļamatniecības kursos top turku tradicionālā māksla – šķīvju apgleznošana un dažādu priekšmetu apstrāde dekupāžas tehnikā.

Dienas noslēgumā viesi tika aicināti iepazīties ar skolu, tās ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetiem. Tie aprīkoti ļoti vienkārši, tikai ar pašu nepieciešamāko. Taču katrā kabinetā darbs norit, izmantojot interaktīvo tāfeli. Arī bibliotēka iekārtota pieticīgi. Ar grāmatām, kā arī visu pārējo mācībām nepieciešamo skolēnus nodrošina valsts.

Skolā mācās 500 skolēnu, strādā 50 skolotāji, no tiem tikai 12 pedagoģes ir sievietes. Angļu valodas skolotājam Bečetam patīk savs darbs, jo skolēnos redzama vēlme mācīties, audzēkņi ir motivēti pēc iespējas labāk apgūt mācību vielu.

Vienā klasē mācās vidēji 34 skolēni. Skolas apkārtne ir sakopta, pagalmā ir puķu dobes, volejbola laukums, soliņi. Skolēni valkā formas tērpus – tumši sarkanus krekliņus ar skolas emblēmu. Skolēnus pēc stundām pa mājām izvadā mikroautobusi, to ir vismaz 60. Katrs audzēknis tiek aizvests līdz sava nama durvīm. Arī šo pakalpojumu pilnībā nodrošina valsts.

Trešajā dienā projekta dalībnieki apmeklēja vairākus muzejus, kuros iepazinās ar Turcijas vēsturi, tās varoņiem, Romiešu laikā celtu pili un apskatīja olīvkoku, kurš ir 1350 gadu vecs.

Vēlāk no kuģīša ,,Pelikāns” klāja visiem bija iespēja vērot Vidusjūras skaistākos skatus. Lai gan ūdens bija auksts, par pārsteigumu pārējiem skolēniem un skolotājiem, mūsu meitenes devās izpeldēties.

Ceturtajā dienā projekta dalībnieki apskatīja pievilcīgo Turcijas pilsētu Antakiju, kura lepojas ar skaistām alām, ūdenskritumiem, mošejām, senām mājām, olīveļļas ziepju ražotni un muzeju, kas saglabājies no Osmaņu impērijas laikiem.

Projekta noslēgumā viesi tika aicināti uz svētku vakariņām restorānā, kur baudīja turku tradicionālos ēdienus – kebabu, turku maizi un neatkārtojamo austrumu saldumu – baklavu. Šajās svinīgajās vakariņās projekta dalībnieki saņēma sertifikātu kā apliecinājumu par dalību Comenius projektā.

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolnieces šādu skolēnu apmaiņas programmu vērtē ļoti pozitīvi. ,,Viens no labākajiem veidiem kā iepazīt tautu un tās kultūru, ikdienas dzīvi un ģimeniskās attiecības. Viesmīlība Turcijā ir visaugstākajā līmenī! Dalība projektā bija lielisks piedzīvojums, kuru nav iespējam aizmirst”, saka Lelde Vēza.

,,Uzzinājām, kāda izglītības sistēma pastāv Turcijā. Interesanti, ka viņiem nav parastu vidusskolu, katra ir ar savu novirzienu. Neaizmirstams bija brauciens ar kuģīti pa Vidusjūru. Pirmo reizi ēdu mandarīnus un greipfrūtus tieši no koka, tie bija daudz garšīgāki nekā tie, kurus var nopirkt Latvijā!”, apgalvo Līva Medne

Zaiga Kluine no 12.a klases uzskata, ka projektā pozitīvākais bija dzīvošana ģimenē: ,,Jutos uzņemta tur jau no pirmās dienas.”

Arī Marta Petrovska apbrīno turku viesmīlību: ,,Būt viesim Turcijā tiešām ir lieliski! Turklāt, esot Turcijā, nevienu brīdi nevar justies izsalcis, jo ar ēdieniem tur neskopojas. Turcijā ir brīnišķīgas ainavas – skaisti kalni, palmas un tirkīzzils ūdens. Sajutos kā sapnī.”

,,Neticami, ka plānotais beidzot notika! Turcija nebija viens no maniem sapņu galapunktiem, bet esmu tik priecīga, ka turp aizbraucu! Turcijas daba aizrauj elpu un izskatās, ka tā paliks vienmēr!” apgalvo Gune Mīlgrāve.

Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts „Jauna loma – tendenču meklētājs” norisinājās divus gadus un tuvojas noslēgumam. Šajā laikā projekta dalībnieki apmeklējuši daudzas valstis un šogad pēdējo reizi tiksies Lietuvā. Arī tur skolēnus gaida jaunas idejas un piedzīvojumi.

 

Dace Šķirpo,

Antra Anšance

galeriju skatīt http://bauskasvg.lv/galerijas/2014/comenius-tiksanas-turcija/53

15.05.2014.         Projekta noslēguma tikšanās Lietuvā.

No š.g. 5.-9. maijam šī projekta noslēdzošā tikšanās norisinājās Lietuvā , Kauņā , kur mūs laipni uzņēma Karmelavos Balio Buračo ģimnāzijas skolotāji un skolēni.No mūsu skolas mēs bijām septini skolēni un trīs skolotāji .Lietuvieši bija parūpējušies par ļoti daudzveidīgu programmu. Pirmā diena bija ļoti nopietna , dalībnieki to pavadīja seminārā  ISM (International School of Management and Economics) Kauņas filiālē, tur viņi klausījās lekciju par komunikāciju uzņēmējdarbībā , kā arī par to, kā ideju pārvērst par produktu . Lekciju lasīja  šīs augstskolas pasniedzējs no Vācijas Andreas Felten angļu valodā. Pēc tam skolēni starptautiskās komandās izstrādāja savu biznesa idejas īstenošanas plānu. Vakarā viņi tos prezentēja  pārējiem dalībniekiem. Pasniedzējs sniedza argumentētu vērtējumu, reizēm pat nesaudzīgu . Skolēniem  šī bija ļoti noderīga iespēja pilnveidot savas prezentēšanas prasmes, arī aizstāvēt savu viedokli.

12 c. klases skolniece Žaklīna R. : ” Noderīgi, atbilstoši , aizraujoši , bet par maz [ laika]. Noteikti izmantošu seminārā iegūto informāciju, zināšanas. Iepazinu lietuviešu kultūru un viesmīlību. Arī lepojos ar to, kādā līmeni šeit ir angļu valoda. Vajag izmest mūs no komforta zonas, lai mēs prastu izmantot to, ko protam. ”

Apmeklējām arī daudzas kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas- Kauņu, Viļņu , Trakai, Krusta kalnu.

Daudzi skolēni atzina , ka bijuši pārsteigti par lietuviešu viesmīlību. Skolotāji nebija tik pārsteigti , jo jau bija iepazinuši šos lietuviešu kolēģus citās projekta tikšanās reizēs . Esam nodibinājuši draudzīgas saites ar šo skolu un septembrī uzsāksim kopīgu projektu Nordplus Junior programmā.

 

Antra Anšance 

galeriju skatīt http://bauskasvg.lv/galerijas/2014/comenius-tiksanas-lietuva/55