30. augusts, 2017

Erasmus + KA2 stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Dispute, discuss, develop”

līguma Nr. 2015-1-HU01-KA219-013504_2

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta dalībnieki:

 • Ungārija – Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Muvészeti Iskola
 • Grieķija – 5 GENIKO LYKEIO NEAS IONIAS
 • Latvija – Bauskas Valsts ģimnāzija
 • Spānija – IES do Castro

Projekta mērķi un uzdevumi

 • pilnveidot skolēnu valodas prasmes (angļu valodas un dzimtās valodas)
 • praktiski lietot angļu valodu
 • pilnveidot IT prasmes
 • attīstīt skolēnu prasmes argumentēti izteikt savu viedokli
 • rosināt skolēnus apzināties, ka viņi ir daļa no ES
 • organizēt klātienes un neklātienes (online) vietēja mēroga un starptautiskus debašu turnīrus
 • apkopot iesaistīto dalībvalstu pieredzi un zināšanas par debatēm, lai izveidotu metodoloģiju, ar kuras palīdzību debates varētu sekmīgi izmantot mācību procesā
 • divu gadu laikā katrā iesaistītajā skolā aprobēt debašu metodi vismaz divos dažādos mācību priekšmetos
 • projekta noslēgumā izstrādāt metodisko materiālu, lai debates sekmīgi izmantotu mācību procesā

Debašu turnīru tēmas un temati tiek izvēlēti mērķtiecīgi, lai skolēniem būtu iespēja debatēt par nozīmīgām un aktuālām tēmām gan valsts, gan ES un pasaules mērogā.

Projekta mājas lapa www.idebate.eu