30. augusts, 2017

Nordplus Junior 2013 projekts   „No Child Left behind:Making Science Look Simple”

26.08.2013.   Informācija par projektu

Šajā mācību gadā mūsu skola piedalās  Ziemeļvalstu Ministru Padomes organizētajā ietvarprogrammā Nordplus Junior, kurā mūsu iesniegtais projekts   „No Child Left behind:Making Science Look Simple” ir guvis finansiālu atbalstu .  Mūsu partneri ir kolēģi no Martin Koch gymnasiet ( Hedemora, Zviedrija), ar kuriem  mūs vieno jau 10 gadus sena draudzība. Projekta ietvaros paredzēti četri pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumi ar mērķi gūt jaunu jaunas zināšanas un motivāciju kvalitatīva un radoša izglītības procesa organizēšanā dabaszinību un matemātikas stundās.

Projekts paredz 12 matemātikas un dabaszinību, kā arī svešvalodu skolotāju abpusēju pieredzes apmaiņu starp Bauskas Valsts ģimnāziju un Martina Koha ģimnāziju Zviedrijā.
Pieredzes apmaiņas laikā pedagogi demonstrēs labās prakses piemērus, uzlabos svešvalodu prasmes un veidos starpkultūru dialogu.
Projekts tiks realizēts laika posmā no 2013.gada 31.augusta līdz 2014.gada 17.jūnijam.

12.09.2013.         Pirmā projekta sanāksme

norisinājās mūsu partnerskolā no 2013. gada 30.augusta – 7.septembrim. Seši skolotāji no mūsu skolas –A. Anšance, L. Krastiņa, M. Lagzdiņa , A.Baranova, G. Dzene un V.Karpiča_ devās uz Zviedriju vērot zviedru kolēģu stundas, tajās izmantotās metodes. Šis laiks tika izvēlēts , jo katru gadu Martin Koch ģimnāzijas bioloģijas skolotāji un grupa skolēnu dodas ekspedīcijā uz Fiskebacksil . kur atrodas Upsalas Universitātes Jūras Bioloģijas laboratorija, kurā tiek veikts Baltijas jūras ekosistēmas novērošana jeb monitorings. Pateicoties šai sadarbībai, Martin Koch ģimnāzijas skolēniem ir iespēja piedalīties šajā procesā. Savukārt pateicoties projektam, mūsu skolas divām skolotājām Aldai Baranovai un Marutai Lagzdiņai bija iespēja pavadīt trīs brīnišķīgas dienas šajā Zviedrijas piejūras ciematā gūstot neatkārtojamu profesionālo  pieredzi.

Šīs ekspedīcijas laikā, tās dalībnieki apguva gan teorētiskās , gan praktiskās zināšanas. Mūsu kolēģes atzinīgi novērtēja zviedru pedagogu profesionalitāti, entuziasmu, kā arī ieguldīto darbu. Viņas novēroja, ka arī skolēni darbojās ļoti aizrautīgi un ar lielu interesi. A.Baranova:”Šādām  praktiskām nodarbībām bioloģijas apguvē ir milzīga nozīme.”

Kamēr abas skolotājas nodarbojās ar jūras ekosistēmas pētīšanu, pārējās kolēģes vēroja matemātikas stundas Martin Koch ģimnāzijā.

  1. Krastiņa: „Es apbrīnoju zviedru skolēnu motivāciju un priecājos par skolotāju profesionalitāti .Man patika skolotāju un skolēnu pozitīvās  savstarpējās attiecības, mierīgā atmosfēra un „bezzvanu” stundas.
  2. Dzene atzīst, ka zviedri ir atvērtāki nekā mēs, ļoti priecēja mūsu uzņemšana un rūpes par mums, kā arī konstruktīvās sarunas pēc stundu vērošanas.

 

galeriju skatīt http://bauskasvg.lv/galerijas/2013/nordplus-hedemora/46

14.10.2013.  Projekta otrā tikšanās Latvijā

norisinājās no 30.septembra – 4.oktobrim. Šoreiz mēs uzņēmām  mūsu zviedru draugus . Pirmajā dienā viņiem bija iespēja vērot biznesa simulācijas spēles “Fabrikants ‘ gaitu, kura tieši tobrīd norisinājās mūsu skolā . Viesi bija patīkami pārsteigti , jo “dzīvajā “neviens to iepriekš nebija redzējis. Šis vizītes laikā zviedru skolotāji apmeklēja matemātikas, bioloģijas , ķīmijas , dabaszinību un angļu valodas stundas , kuras viņi ļoti atzinīgi novērtēja . Viņiem patika mūsu skolotāju meistarība darbā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem , metožu dažādība , pozitīvā attieksme pret skolēniem.

Viesi kopā ar mūsu skolas kolēģiem apmeklēja Lielā tīreļa taku Ķemeru Nacionālajā parkā , kurā viņi  gida pavadībā tika iepazīstināti ar mitrāja ekosistēmu un sugu daudzveidību tajā. Viņiem bija unikāla iespēja apmeklēt Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoloģijas centra laboratoriju , kurā iepazinās ar Latvijas vides monitoringa veikšanas iespējām.

Savukārt apmeklējot Baltijas jūras piekrasti, varējām salīdzināt floras un faunas , piemēram, molusku, priežu, aļģu, daudzveidību.

galeriju skatīt http://bauskasvg.lv/galerijas/2013/nordplus-tiksanas-bauska/47

28.04.2014.     Projekta trešā tikšanās

norisinājās no  21.-25.04 Zviedrijā. Līdztekus darbam skolā , zviedru kolēģi bija sagatavojuši daudzveidīgu programmu. Mēs apmeklējām Dalarnas universitāti , kurā tikāmies ar mācībspēkiem, iepazināmies ar augstskolas mācību procesu, apmeklējām jauno moderno bibliotēku. Ļoti interesanti bija uzzināt , ka gandrīz puse studentu izmanto e-studiju iespēju nevis studēšanu klātienē kaut arī būtu iespēja to darīt. Laikam jau tas izskaidrojams ar slinkumu celties, iet , komunicēt . Pasniedzēji gan atzīst , ka tas ietekmē izglītības kvalitāti , jo pasīvu studēšanu protams nevar salīdzināt  ar aktīvu līdzdalību. Otra brīnišķīga iespēja bija  Orsa Bjorn park ( Lāču parks) apmeklējums. Tur , lielā platībā , dzīvo vairāku sugu lāči ( tostarp arī Kodjakas) , kā arī citi dzīvnieki- vilki, lapsas, tīģeri , lūši , ērgļi. Dzīvniekiem dzīvošanas apstākļi ir maksimāli pietuvināti dabiskajiem ( cik jau nu tas vispār ir iespējams ierobežotā teritorijā) . Mūsu draugi bija parūpējušies par mums paņemot līdzi binokļus  tādēļ dzīvnieku vērošana izvērtās jo īpaši aizraujoša nodarbe. Parks atrodas kalnainā , ļoti skaistā vietā.

galeriju skatīt http://bauskasvg.lv/galerijas/2014/nordplus-tresa-tiksanas/48

28.05.2014.  Projekta noslēdzošā tikšanās

notika Bauskā no 19.-23.05. Šīs tikšanās laikā daudz tika diskutēts par atšķirībām un līdzībām mūsu izglītības sistēmās , procesā , kā arī matemātikas un dabas zinātņu priekšmetu mācīšanā. Ļoti interesanta bija tikšanās ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Andreju Cibuli, kurš iepazīstināja visus klātesošos ar metodēm kā strādāt ar īpaši talantīgiem skolēniem. Mūsu skolas skolēni prezentēja savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus , kā arī izsmeļoši  atbildēja uz jautājumiem .

Projekta dalībnieki apmeklēja ar Ķemeru nacionālo parku , kur gida pavadībā šoreiz uz velosipēdiem iepazina parka dabas bagātības.

Tika izdarīti daudz un dažādi secinājumi. Piemēram, laika plānojums ir atšķirīgs, Zviedrijā viena mācību stunda nav 40 minūtes gara kā pie mums. Viena stunda var būt 90 , cita 45 , cita 50 minūtes. Līdz ar to, var labāk saplānot savu darbu un veikt laboratorijas darbu vai arī doties vērot, piemēram, putnus  tad , kad ir 90 minūtes. Mums bieži pietrūkst laika paveikt visu līdz galam un pēc tam arī mierīgi  to apspriest.

Visi skolotāji atzīst , ka šis projekts ir bijis ļoti noderīgs viņu profesionalitātes uzlabošanai, šī sadarbība skolā ir ienesusi “svaigas vēsmas”, iespēja (nepieciešamība) sazināties angļu valodā ir uzlabojusi viņu svešvalodas prasmes,  ir uzzinājuši daudzas lietas par Zviedrijas valsti, cilvēkiem, vēsturi, un protams, par dabas daudzveidību, kā arī ieguvuši labus draugus.

galeriju skatīt http://bauskasvg.lv/galerijas/2014/nordplus-ceturta-tiksanas/49