30. augusts, 2017

Nordplus Junior 2014 projekts “The real entrepreneur: a doer,not a dreamer”

Šajā mācību gadā mūsu skola koordinē NORDPLUS programmas mobilitāšu projektu Nr.2014/10240 ar nosaukumu “The real entrepreneur: a doer,not a dreamer”( Īsts uzņēmējs ir darītājs nevis sapņotājs). Projekts ilgs 12 mēnešus no 2014.gada 1. augusta – 2015.gada 1. augustam un tajā piedalīsies trīs skolas- Bauskas Valsts ģimnāzija, Karmelavas B.Buracas ģimnāzija (Lietuva) un Antslas ģimnāzija ( Igaunija). Projekta ietvaros ir paredzētas trīs galvenās aktivitātes (mobilitātes) , viena tikšanās katrā dalībvalstī. Pirmā tikšanās norisināsies mūsu skolā no 2014.gada 13.-17.oktobrim, otrā- Lietuvā 2015.gada martā un trešā – Igaunijā 2015. gada maijā.

Projekta galvenais mērķis ir mudināt jauniešus izvēlēties uzņēmējdarbību  kā savu nākotnes nodarbošanos , lai kļūtu par darba devējiem nevis ņēmējiem.

Tikšanās Bauskā.

Pirmā projekta tikšanās norisinājās mūsu skolā no 2014. gada 13.-17.oktobrim. Skolēniem un skolotājiem no visām dalībvalstīm bija iespēja apmeklēt dažāda veida un līmeņa uzņēmumus Latvijā , lai gūtu priekštatu par to, kas notiek uzņēmējdarbības vidē šajā valstī. Mēs apmeklējām gan ļoti jaunus, modernus uzņēmumus , gan arī tādus , kas ir dibināti sen atpakaļ un pieturās pie tradīcijām.Projekta dalībniekiem bija interesanti tikties ar uzņēmējiem , uzdot  sev interesējošus jautājumus , kā arī piedalīties diskusijās. Mēs apmeklējām tādus uzņēmumus kā SIA Getliņi eko, SIA Evopipes, SIA Gusto, z/ s Celmi. Mēs viesojāmies Banku aukstskolā , kur klausījāmies lekciju par starptautisko komunikāciju. Skolēni atzina to par ļoti noderīgu. Mēs iepazīstinājām viesus ar mūsu apkārtnes skaistākajām vietām, apmeklējām Bauskas un Rundāles pilis , Jelgavu un Rīgu , arī Nacionālo bibliotēku. Mūsu skolēniem jauna pieredze bija arī viesskolēnu  uzņemšana savās ģimenēs. Sākumā gan visi bija satraukti , bet vēlāk kļuva par labiem draugiem.

Tikšanās Karmelavā ( Lietuva).

Projekta otrā tikšanās norisinājās Karmelavas B.Buracas ģimnāzijā no 2015.gada 1.-6.martam. Lietuviešiem bija iespēja uzņemt vairāk skolēnu , tāpēc no mūsu skolas turp devās 9 jaunieši .Lai gan laiks bija vēss un lietains , mūs sildīja lietuviešu viesmīlība . Apmeklējām vairākus uzņēmumus : ” Aconitum” ( zāļu ražotne), Rimi konditorejas cehu, “Elinta”(jaunās tehnoloģijas), “Biok”(kosmētikas ražotne), Kauņas lidostu, “UPS”, “Fotospektras”. Lietuviešu uzņēmumi pārsteidza ar savu globālo domāšanu, gandrīz visi apmeklētie uzņēmumi ir iekarojuši ne tikai Eiropas, bet pasaules tirgu. Mūs sagaidīja vai nu uzņēmumu īpašnieki, direktori vai augsta līmeņa vadītāji, kuri labprāt dalījās savā pieredzē, gan veiksmēs, gan neveiksmēs, sniedza vērtīgus padomus, iedrošināja nebaidītiesun riskēt, un pats galvenais, mīlēt to , ko dari, un tad arī viss izdosies. Apmeklējām , protams, arī Kauņas un Viļņas vecpilsētas, Trakai ezerpili.

Skolēni piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņā , kurā ne tikai reklamēja un pārdeva savus ražojumus, bet arī piedalījās konkursā un tika vērtēti dažādās kategorijās. No mūsu skolas uzņēmums “Valinda”(pārstāvēja  Linda Spundiņa) ieguva nomināciju par labāko logo.

Tikšanās Antslā ( Igaunija) .

Trešā projekta aktivitāte norisinājās Antslā ( Igaunija) no 2015.gada 3.-8.maijam. . Organizatori piedāvāja vairāku uzņēmumu apmeklējumu, lai iepazītos ar uzņēmējdarbības vidi un aktivitāti Igaunijas dienvidu pierobežā. Apmeklētie uzņēmumi galvenokārt orientējas uz vietējiem apstākļiem un vides iespējām. Vizīte Igaunijā bija ļoti nozīmīga ar to, ka deva iespēju salīdzināt uzņēmējdarbības situāciju trīs Baltijas valstīs, ņemot vērā vietējos apstākļus. Lai arī Antslas pilsēta iedzīvotāju skaita ziņā ir neliela, tomēr tās tuvumā atrodas vairāki uzņēmumi, kuri ir nozīmīgi darba devēji pilsētiņas iedzīvotājiem. Piemēram, mēbeļu ražotne ar darbu nodrošina 225 cilvēkus, gan vīriešus, gan sievietes. Interesanti bija iepazīt uzņēmumus, kuri nodarbojas ar papīra pārstrādi, atrodot pārstrādātajam produktam vērtīgu pielietojumu kā izolācijas materiālu ēku siltināšanā. Šī uzņēmuma darbība orientēta uz ilgtspējīgu attīstību.  Nozīmīgi uzņēmumi atrodas arī Viru pilsētas apkārtnē, kas orientēti uz kvalitatīvas eksporta produkcijas ražošanu.

Skolēniem bija iespēja noklausīties interesantu interaktīvu lekciju par IT izmantošanu un pielietošanu ražošanā.

Tika organizēts seminārs, lai analizētu projekta norisē iegūto. Tika raksturota uzņēmējdarbības vide Baltijas valstīs, raksturotas kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Kauņas apkārtnes uzņēmumi orientēti uz zinātniski pētnieciskā potenciāla izmantošanu ražošanā, uz kvalitātes nodrošināšanu, inovatīvu produktu ražošanu. Igaunijā apmeklētie uzņēmumi veidojušies ņemot vērā vietējos valsts pierobežas apstākļus, risinot iedzīvotāju nodarbinātības problēmas, arī meklējot inovatīvas idejas.

Vērtīgas bija ekskursijas uz profesionālās izglītības mācību iestādēm. Rapinā apmeklējām dārzkopības koledžu un Viru profesionālo skolu, kurā gatavo metāla un kokapstrādes un IT speciālistus. Patīkami pārsteidza šo mācību iestāžu modernais aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai. Interesanti, ka šīs izglītības iestādes nodarbojas arī ar pieaugušo izglītošanu.

Vizītes laikā iepazināmies arī ar kultūrvēsturiskajām un tuvākās apkārtnes dabas vērtībām.Viesojāmies Vanemuines teātra aizkulisēs un pie viena no slavenākajiem Igaunijas māksliniekiem Navitrollas.

Secinājumi.

Skolēni atzina, ka bija ļoti interesanti iepazīties gan vienam ar otru , gan arī ar uzņēmumiem visās trijās Baltijas valstīs. Meklējot kopīgo un atšķirīgo , skolēniem bija iespēja salīdzināt situāciju uzņēmējdarbības vidē šajās valstīs. Apmeklējot uzņēmumus un tiekoties ar uzņēmējiem , skolēni ieguva vērtīgas zināšanas ne tikai par uzņēmējdarbības veidiem  un darbību, bet arī par prakstiskām lietām , kas saistītas ar uzņēmuma veidošanu un vadīšanu. Sastaptie uzņēmēji labprāt dalījās savā pieredzē un atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Līdztekus jauniegūtajiem draugiem un vērtīgajām zināšanām , projekta dalībnieki atzina, ka, piedaloties projekta aktivitātēs , viņi ir uzlabojuši savas svešvalodu (galvenokārt angļu valodas) prasmes un komunikācijas spējas. Projekta aktivitātes deva skolēniem iespēju apzināties savu iespēju daudzveidību.

Mēs ceram, ka projektā iegūtās zināšanas, praktiskā pieredze un komunikācija motivēs skolēnus pilnveidot savas uzņēmējspējas un prasmes, lai vēlāk paši kļūtu darba devēji vai paši sev nodrošinātu darba iespējas.