Stundu norises laiku precizējums 5.klasēm

Precizējums par mācību stundu norises laiku un pusdienu laiku 5.klasēm līdz 15.novembrim

5.stunda 11.20- 12.00

Pusdienu starpbrīdis 12.00- 12.30

6.stunda 12.30- 13.10