Š.g.11.novembrī atsākas Covid 19 testēšana 4. -12. klašu skolēniem

Uzmanību!

Š.g.11.novembrī atsākas Covid 19 testēšana 4. -12. klašu skolēniem.

Kā notiks testēšana, gatavojoties klātienes mācībām no 15. novembra?

 • Bauskas Valsts ģimnāzijā ceturtdien, 11.novembrī, notiks rutīnas skrīnings visām klasēm no plkst.8.00 līdz plkst.10.20 ( pēc noteikta grafika) ar pūla (kociņu)
 • Arī 1.-3. klases izglītojamos testēs ar pūla metodi- testa nodošana klases kabinetā 1.stundā.
 • Tests nav jāveic tiem, kuriem ir Covid 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Kā rīkoties, ja izglītojamais nevar nākamajās nedēļās ierasties uz testēšanu skolā?

 • Atsevišķos izņēmuma gadījumos, ja bērnam tiešām nav iespēju nodot testu savas izglītības iestādes noteiktajā laikā, joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, iepriekš piesakoties.
 • Dalība izglītības procesā iespējama tikai ar negatīvu Covid 19 testa rezultātu.

Testēšana grafiks 4.-12.klasēm, testēšanu veic klases audzinātājs

Ieeja skolā / izeja no skolas Testēšanas vieta Testēšanas laiks
8.00- 8.20 8.30-8.50 9.00-9.20 9.30- 9.50 10.00- 10.20
Galvenās durvis/sānu durvis SN Mēmele foajē 4.A 5.C 7.B 9.A 11.C
Jaunā korpusa sānu durvis Mazā zāle (50.kab.) 4.B 6.A 7.C 9.B 11.A
Vecā korp.pagalma 2.durvis/ 1.stāva gala durvis 16.kabinets 4.C 6.B 8.A 9.C 12.B
Vecā korp.pagalma 1.durvis/ skolas galvenās durvis 12.kabinets 5.A 6.C 8.B 10.A 11.B
Vecā korp.mazās sporta zāles gala durvis Mazā sporta zāle 5.B 7.A 8.C 10.B 12.A

Kas jāievēro, organizējot un nododot testu?

 • Skolā ienākot, jābūt sejas un degunu aizsegiem( maskām), jāveic roku dezinfekcija.
 • Skolā nedrīkst ienākt personas, kam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes,  ir bijis kontakts ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.
 • Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Notiek telpu vēdināšana, virsmu dezinfekcija.
 • Jāizvairās no jaunu kontaktpersonu veidošanās.
 • 4.-12.kl.skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos.
 • 4.-12.kl.skolēni uz testu ierodas precīzi( ne ātrāk, ne vēlāk), klases audzinātājs var sadalīt šo klases laiku pa posmiem, un skolēni nāk konkrētā laikā. Vienlaicīgi klasē nedrīkst atrasties vairāk par 5 skolēniem, ievērojot distanci un laika intervālu.