Mācību process no 15. novembra

Par klātienes mācībām Bauskas Valsts ģimnāzijā no š.g. 15.novembra

 

 1. Skolu var apmeklēt, ja ir derīgs Covid 19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid 19 tests.
 2. Skolu nevar apmeklēt, ja ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, ir bijis kontakts ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija. Par šādām situācijām ziņot klases audzinātājam!
 3. Mācību process notiek, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus:
 • mutes un degunu aizsegu( masku) lietošana mācību stundās ( izņemot sporta, mūzikas un deju nodarbību laikā) un starpbrīžos koplietošanas telpās, novembrī katrs skolēns skolā saņems 1 vairākkārt lietojamo sejas masku,
 • roku dezinfekcija un citi higiēnas noteikumu ievērošana,
 • regulāra telpu vēdināšana,
 • distancēšanās, izvairīšanās no cilvēku pulcēšanās, “klases kolektīvu burbuļu” ievērošana.
 1. Ir izmaiņas pusdienu laikā, pusdienās var doties, ievērojot laika intervālu:
 • 10.20- plkst.10.50– pusdienas 1.-3.klasēm,
 • 11.10- plkst.11.30– pusdienas 4.-6.klasēm,- 5.mācību stunda 11.30- 12.10
 • 12.00- plkst.12.30– pusdienas 7.-8.klasēm, 9.A, 9.B klasēm,
 • 12.50- plkst.13.20– pusdienas 9.C klasei, 10.-12.klasēm.
 1. Notiek kontrolēta cilvēku plūsma– pārvietojoties pa skolas kāpnēm, jāievēro virzienus abos skolas korpusos( bultu norādes)-izņemot no rīta, kad visi ierodas skolā:
 • uz augšu– pa 1.kāpnēm,
 • uz leju– pa 2.kāpnēm.
 1. Ieeja skolā:
 • 1.-3.klasēmpa jaunā korpusa sānu durvīm,
 • 4.-6., 9.klasēmpa skolas galvenajām durvīm,
 • 7.,8.klasēmpa skolas vecā korpusa pagalma 2.durvīm,
 • 10.-12.klasēmpa skolas vecā korpusa pagalma 1. durvīm.
 1. Izeja no skolas- pa skolas galvenajām durvīm.

 Lūdzam visiem būt līdzatbildīgiem par skolas telpu tīrību un skolā lietot maiņas apavus!

Būsim atbildīgi!

Lai veiksmīgs un drošs mācību process!