Bauskas Valsts ģimnāzijas jaunie eiropieši gūst augstu novērtējumu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu kopienā

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolās aizvadīts izaicinājumiem pārpilns mācību gads!

Kopā esam radījuši un uzkrājuši daudzveidīgas zināšanas, ieguvuši jaunas pilsoniskuma prasmes, stiprinājuši sadarbību, paplašinājuši EP Vēstnieku skolu kopienu ar jauniešiem no Ukrainas, pārbaudījuši kā darbojas solidaritāte un ko nozīmē demokrātiskās vērtības.

Varam būt gandarīti un lepni par paveikto:

·         Zināšanu krātuvi papildinājuši mācību materiāli par vienu no svarīgākajām parlamentārās demokrātijas izpausmēm – pilsonisko sabiedrību. Video lekcijas par nevalstisko organizāciju nozīmi un pilsoņu iesaisti lēmumu pieņemšanā, pilsonisko aktīvismu un mediju lomu, nostiprina izpratni par demokrātijas darbīgumu. Īpaši Bauskas Valsts ģimnāzijai izsakām lielu paldies par skolotājas un skolēnu aktivitāti mācību gada garumā, veicinot pilsoniskuma izpratni. Mums ir liels prieks, ka jūsu esat daļa no mūsu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu kopienas.

·         Reģionālajos semināros dalījušies ar labās prakses piemēriem pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Savukārt jaunieši piedalījās problēmu risināšanas vingrinājumā, identificējot viņiem nozīmīgus izaicinājumus un meklējot risinājumus. Jaunieši novērtēja iespēju tikties ar citu skolu vēstniekiem un iepazīt citādus viedokļus.

·         Vairākas skolas no visiem Latvijas reģioniem izstrādāja priekšlikumus Konferencei par Eiropas nākotni, prezentēja tos Latvijas līmeņa konferencē un diskutēja ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi.

·         Vērienīgi un jaudīgi visā Latvijā atzīmēta Eiropas diena, piedaloties konkursos, apgūstot Eiropas kultūras daudzveidību, diskutējot ar politiķiem un ekspertiem par Latvijas un Eiropas aktualitātēm un stādot saules puķes par godu Ukrainai un tās varonīgajiem aizstāvjiem.

·         Atklātās stundas notikušas visos Latvijas novados, daloties ar zināšanām par Eiropas Parlamenta darbību un Eiropas Savienības aktualitātēm. Tajās piedalījušies gan Eiropas Parlamenta deputāti, gan Latvijas nacionālā un pašvaldību līmeņa politiķi, ar savām idejām dalījušies skolotāji un iesaistījušies skolēni.

·         Mācību gada laikā iegūtās zināšanas jaunieši pārbaudīja un pielietoja projektos par pilsoniskās līdzdalības tēmām.  Visi iesniegtie projekti ir izcili! Ar tiem dalīsimies EP oficiālajā mājas lapā un sociālajos tīklos. Vēlamies uzteikt Bauskas Valsts ģimnāzijas izcili izstrādāto projektu ar skaidri definētu un aktuālu problēmu. Patstāvīgi veikts pētījums un apjomīga aptauja. Intervēti eksperti –  psihologs, medmāsa un ģimenes ārste, lai noskaidrotu mentālās veselības traucējumu cēloņus. Patstāvīgi un ļoti vērtīgi secinājumi, kuri būtu izmantojami un popularizējami plašākā sabiedrībā. Piedāvāti risinājumi! Šādu apjomīgu un daudzveidīgu projektu būtu vērts sadalīt nodaļās, kas padarītu darbu pārskatāmāku. Rosinām darbu turpināt nākamajā gadā papildinot risinājumus, kas jādara skolai un ko var mācīties citas skolas no šī pētījuma.

 

Liels paldies skolotājiem, skolēniem un visiem atbalstītājiem par paveikto darbu, līdzdalību EP Vēstnieku skolu programmā un Eiropas ideju izplatīšanā savās apkaimēs!

Divu gadu garumā esam apguvuši parlamentārās demokrātijas dažādās šķautnes. Nākošajā gadā pievērsīsimies tās spilgtākajai un nozīmīgākajai izpausmei – vēlēšanām un līdzdalībai. Ikvienā demokrātiskajā politiskajā sistēmā vēlēšanas ir pilsoņa pienākums un vienlaicīgi ietekmes līdzeklis, kas nosaka valsts un sabiedrības attīstības gaitu. Tiksimies nākošajā mācību gadā ar jaunām iecerēm un apņēmību vairot zināšanas un prasmes demokrātijas vērtību iedzīvināšanā!

Ar cieņu,

Jolanta Bogustova