30.augustā klašu vecāku sapulces

2022.gada 30.augustā plkst. 18.00-plkst.19.00 Bauskas Valsts ģimnāzijā klašu vecāku sapulces klātienē:

  •  18.00- ~ 18.30 skolas vadības informācija par skolas darba aktualitātēm MS Teams tiešsaistē  (pieslēgšanās no kabineta, kur notiek klases vecāku sapulce, atb.kl.audzinātājs),
  • ~18.30- 19.00 – klases audzinātāja informācija.

 

  • Ja klases vecāku sapulce tiek organizēta citā laikā ( pirms plkst.18.00), tad konkrēta informācija būs no klases audzinātāja.
  • Ja klases vecāku sapulce tiek organizēta attālināti, tad par to vecākus informē klases audzinātājs un nodrošina skolas vadības informācijas nodošanu vecākiem
Klase Audzinātājs Klases vecāku sapulces plkst.laiks Vecāku sapulces forma(K-klātiene, A- attālināti, K/A- hibrīdsapulce) Piezīmes
1.A S.Nākmane 18.00 K (84.kab.)
1.B L.Vanaga 18.00 K 80.kab.
1.C I.Muraško 18.00 K 81.kab.
1.D M.Zunda- Kaņepe 18.00 K 75.kab.
2.A I.Cepure 18.00 K(72.kab.)
2.B A.Feldmane 18.00 K 70.kab.
2.C A.Skaldere 18.00 K / 82. kab.
2.D I.Masjule 18.00 K 51.kab.
3.A D.Eimusa 18.00 K.85.kab.
3.B S.Šmite 17.30 K(83.kab.)
3.C L.Bajāre 18.00 K 71.k
4.A S.Krilova 18.00 K 73.kab.
4.B A. Seļiverstova 17:30 K / 16.k
4.C A.Barkova 18.00 K 63.kab.
5.A I.Bračka Plkst.18 K (65.kab)
5.B M.Lauriņa- Rimicāne Plkst. 18:00 K (5. Kab)
5.C I.Kāle Plkst.17.00 K 64.kab.
6.A M.Lazdiņa 18.00 K 53.kab.
6.B A.Veipa 18.00 62.kab.
6.C I.Baumane 17.30 54.kab.
7.A A.Broka 18:00 K (60.kab)
7.B I.Graudiņa 18.00 K 31.kab.
7.C G.Dzene 18.00-19.00 26.kab.
8.A S.Anspoka Plkst. 18.00 K (24.kab.)
8.B I.Sarguna 18 00 A
8.C J.Bulīga Plkst. 18:00 K 20. Kab.
9.A S.Auzāne 18.00 K 37.kab.
9.B A.Aišpure Plkst. 18:00 K-39. Kab.
9.C T.Ļisovcova Plkst.18.00. K-28.kab.
10.A I.Slavīte Plkst. 18:00 K – 15.kab.
10.B G.Kaspars 18.00  K 32.kab.
10.C A.Vasiļjevs 18.00 K 29.kab.
11.A I.Karūsa Plkst. 18:00 K (30.kab.)
11.B E.Grundmane 18.00 K 27.kab.
12.A I.Nagņibeda Plkst.18.00 K (21.kab.)
12.B L.Krastiņa Plkst.18:00 K (12.kab.)
12.C D.Jemeļjanovs 18.00 A