Mācību procesa īstenošana padziļinātajos bioloģijas un ķīmijas kursos

Lai paplašinātu 12.klašu jauniešu redzesloku un papildinātu praktisko darbu iemaņas bioloģija II un ķīmija II kursā, šā gada 14.augustā 21 Bauskas Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēns devās izglītojošā ekskursijā uz Latvijas Koksnes ķīmijas institūtu un Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī.

Ekskursijas laikā jaunieši papildināja savas zināšanas par koksnes izmantošanu inovatīvu materiālu ieguvei, kā arī pilnveidoja praktiskās iemaņas augu pavairošanā  metristēmu kultūrās.