Jaunieši iepazīst putnu sugu daudzveidību Latvijā

 

 

14.aprīlī Bauskas Valsts ģimnāzijā viesojās Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, ornitologs Dr.biol., Oskars Keišs ar lekciju un praktisku nodarbību padziļinātās bioloģijas kursā.

Jaunieši tika iepazīstināti gan ar putnu sugu daudzveidību Latvijā, gan ar ornitoloģijas pētījumiem Latvijā.