Paldies tautu deju kolektīviem!

9.maijā Īslīces KN notika TDK skate – koncerts.

Paldies Bauskas Valsts ģimnāzijas visiem tautu deju kolektīviem: 2.C klasei ” Taurenītis” un vadītājai A.Skalderei, koncertmeistarei A.Grīnbergai, 1.klašu”Odziņa”, 2.-3.klašu “Odziņa”, 5.-6.klašu “Odziņa”, 9.- 12.klašu “Odziņa” un vadītājai T.Ļisovcovai, koncertmeistarei D.Ārmanei.