Info par eksāmenu rezultātiem

 Centralizēto eksāmenu sertifikātu elektroniskās datnes tiks nosūtītas e-klases pastā skolēna vecākam tiklīdz būs saņemti VISU eksāmenu rezultāti.

Saskaņā ar VISC informāciju, sākot ar 21.06.2023. (ne ātrāk kā  plkst.14:00), 9.klašu eksāmenu rezultāti pakāpeniski  tiks pārnesti arī portālā latvija.lv esošajā e-pakalpojumā “Mani dati izglītības reģistros”.