Pedagogi tiekas ikgadējā konferencē

21.augustā Bauskas Valsts ģimnāzijā pulcējās Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogi, lai piedalītos gadskārtējā Izglītības darbinieku konferencē. Bauskas Valsts ģimnāzijas Reģionālais Metodiskais centrs  piedāvāja vērtīgas lekcijas un meistarklases, kuras vadīja gan pieredzējuši lektori, gan Bauskas novada pedagogi. Ar savu pieredzi un zināšanām dalījās arī mūsu skolotāji – Sarmīte Ābelniece, Agnese Broka, Inese Karūsa, Ineta Kāle, Lāsma Krastiņa, Aiva Aišpure, Līga Bajāre, Sanita Anspoka, Kaspars Kalējs un Dmitrijs Jemeļjanovs.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu saņēma mūsu pedagogi – Līga Bajāre, Dmitrijs Jemeļjanovs, Sarmīte Ābelniece  un Aiva Skaldere. Savukārt ar Bauskas novada pašvaldības Atzinības rakstu tika apbalvota skolotāja Daina Ārmane.

 Lepojamies ar saviem pedagogiem un novēlam veiksmīgu jauno mācību gadu!