Zinību dienas norise

1.septembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā:

  • Zinību dienas svinīgais pasākums no plkst.9.00 līdz plkst.9.40 skolas sporta stadionā,
    • pulcēšanās stadionā no plkst.8.45.
  • Klašu stundas no plkst.10.00 līdz plkst. 11.00 klašu kabinetos.

 Lietus gadījumā svinīgais pasākums notiks tikai  1.klasēm kopā ar vecākiem, 9. un 12.klasēm  SN Mēmele, pārējām klasēm klases stundas.

Fotografēšanās notiks pēc noteikta grafika: