Par mūža ieguldījumu izglītībā

17.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 21 pedagogam no visas Latvijas tika pasniegtas Draudzīgā Aicinājuma fonda balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā”.
44 gadi izglītības jomā aizvadītais darba mūžs – tas jau tikai tā oficiāli. Arī pēc darba attiecību pārtraukšanas Malda Ignatjeva ir savas darba vietas un Bauskas patriote. Skolotāji viņu vairāk zina kā prasīgu direktora vietnieci mācību jomā un radošu metodiķi, bet skolēni kā brīnišķīgu krievu valodas skolotāju un vislabāko klases audzinātāju.
Ļoti lepojamies, ka tieši mūsu skolotāja Malda ir saņēmusi Draudzīgā aicinājuma balvu “Par mūža ieguldījumu izglītībā” par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu izglītībā.
 Lepojamies un apbrīnojam par vienmēr optimistisko un radošo dzīves uztveri. Vēlam labu veselību un lai realizējas iecerētās idejas! To skolotājai Maldai Ignatjevai ir daudz. Lai izdodas!