Skolēni un skolotāji dalās pieredzē

4.decembrī plkst.15.00 Bauskas Valsts ģimnāzijā notika Bauskas novada izglītības iestāžu plašākas skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs kopā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldi. Seminārā pašpārvaldes prezidente Paula Sipoviča iepazīstināja viesus ar pašpārvaldes darbu, komisāre Keita Kondore un pašpārvaldes dalībniece Lelde Rādena stāstīja par realizētajiem JSPA projektiem ” Kontakts”, vadīja grupu darbu problēmu apzināšanā un atbildēja uz jautājumiem. Pēc tam ciemiņi apmeklēja skolas lasītavu.